Nieuws

Vijfduizend aanmeldingen voor onderzoek naar Feyenoord-DNA

on

Meer dan 14.500 Feyenoord-supporters hebben de afgelopen weken meegedaan aan het Grote Feyenoord DNA-onderzoek. Ruim vijfduizend van hen hebben aangegeven ook daadwerkelijk deel te willen nemen aan genetisch onderzoek en

bereid te zijn om wangslijm af te staan.

Uit de supporters die in de online test hebben aangegeven mee te willen doen aan het genetisch onderzoek zijn er inmiddels 168 geselecteerd. Zij krijgen deze week de DNA-afnamekits thuisgestuurd, waarna ze vrijwillig hun wangslijm zullen afstaan. Het DNA-materiaal van deze Feyenoord-supporters wordt vervolgens door wetenschappers van genetisch onderzoeksbureau Omnigen onderzocht.

Wereldprimeur

Opel en Feyenoord startten een kleine drie weken geleden het grootschalige onderzoek, om uit te zoeken of het Feyenoord-gen écht bestaat. Hiermee is Feyenoord de eerste voetbalclub ter wereld waarbij grootschalig DNA-onderzoek wordt gedaan onder de eigen supporters. Opel en Feyenoord verwachten medio april de onderzoeksresultaten bekend te kunnen maken.

In de online test konden de Feyenoord-supporters in achttien stellingen met een cijfer 1 tot en met 7 aangeven in hoeverre ze het met een stelling eens zijn. Uit de test kwam Harry/Helga in de Hekken als populairste profiel naar voren, gevolgd door Juichende Jaap/Jannie en Theo/Tina de Thuiskijkert.

Bron: feyenoord.nl

You must be logged in to post a comment Login