Nieuws

Verslag bijeenkomst Feyenoord Supporters Raad (FSR)

on

PWoensdag 3 december jl. is de Feyenoord Supporters Raad (FSR) voor de 3e keer bij elkaar gekomen. Deze keer betrof het een openbare bijeenkomst in de Bovenzaal van Varkenoord. Naast de raadsleden waren de FSV en een aantal supporters aanwezig.

De voorzitter geeft de aanwezige supporters een korte introductie over de gang van zaken binnen de FSR en het verloop van de voorgaande FSR-bijeenkomsten. Daarna wordt er overgegaan naar de presentatie en aanbevelingen van de extra bijeenkomsten over een diversiteit aan onderwerpen t.w.: omgang met supporters, communicatie, kaartverkoop uit en thuis, commercieel beleid, veiligheid en facilitaire zaken/horeca.

In de presentatie van de “omgang met supporters” bijeenkomst komt o.a. de behandeling van supporters bij uitwedstrijden aan de orde. Na de presentatie van de “communicatie” bijeenkomst komt o.a. de opmerking uit de zaal dat de communicatie vanuit de club een professionele uitstraling mist en weinig tot geen verbinding heeft met supporters. In de presentatie van de “veiligheid” bijeenkomst wordt o.a. gevraagd waarom bij sommige trappen de trapleuningen verwijderd zijn bijv. vak T. De reden lijkt te zijn dat het veiligheidseisen betreffen voor een snelle ontruiming van het stadion. Na de presentatie van de “commercieel beleid” bijeenkomst wordt o.a. de verontrusting uitgesproken over de tekorten in de fanshops.

Na de presentatie van de “commercieel beleid” bijeenkomst wordt o.a. de verontrusting uitgesproken over de tekorten in de fanshops. Na de pauze kwam de presentatie van de “kaartverkoop” bijeenkomst aan de orde.

Een heikel punt hier is de uitkaartsystematiek. Tijdens de presentatie worden diverse voorstellen besproken. Afschaffing van het uitkaartsysteem is vanwege een diversiteit aan redenen niet haalbaar en wenselijk. Doel is om aan een oplossing te werken waarbij een snellere doorstroming mogelijk is.

In de presentatie van de “facilitaire zaken en horeca” bijeenkomst wordt o.a. gereageerd dat de wachttijden aan de counters teruglopen maar dat de wachttijden voor de klant bij de muntverkoop ook meegerekend moeten worden.

Bij de rondvraag wordt een vraag gesteld over hoe omgegaan wordt met de aanbevelingen die nu aan de club zijn gedaan. Zodra Feyenoord een reactie geformuleerd heeft, worden de reactie of een deel daarvan geagendeerd voor het in het 6-wekelijks overleg tussen Feyenoord en de FSV om tussen beide partijen besproken te worden.

Daarna zal deze reactie met de Raad op een reguliere bijeenkomst gedeeld worden. Het uitgangspunt daarbij is dat er een FSV – BVO overleg kan plaatsvinden voorafgaand aan de volgende (besloten) FSR vergadering.

Voor meer informatie en verkorte gespreksverslagen van de raad, gaat u naar www.feyenoordnet.nl/supportersraad of klikt u op onze website op de banner. Hier zijn ook de foto’s van de raadsleden geplaatst.

De volgende bijeenkomst van de Raad is woensdag 28 januari 19.30 uur in de Maaszaal.

De volgende Openbare FSR is woensdag 8 april om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Bron: Feyenoordnet.nl

IMG_8371.JPG

You must be logged in to post a comment Login