Nieuws

Verslag ALV Supporters steunen Feyenoord

on

Op donderdag 15 november hield de vereniging “Supporters steunen Feyenoord” de Algemene Ledenvergadering op Varkenoord. De 36 aanwezige leden discussiëerden uitvoerig over het bestuursbeleid van de afgelopen 10 maanden.

Op de laatste Jaarvergadering, gehouden op16 januari 2012, werd het bestuur uitgebreid van drie naar vijf personen en werd besloten om zo spoedig mogelijk een tweede actie te gaan ondernemen, bijvoorbeeld voor een bijdrage aan de bouw van een trainingsaccommodatie op Varkenoord. Na overleg met de founders van de vereniging, t.w. de Vrienden van Feyenoord, de Feyenoord Supportersvereniging en de bvo Feyenoord/Het Legioen, werd besloten om deze actie uit te stellen; pas als er duidelijkheid zou komen over de nieuwbouw/renovatie van De Kuip en de inrichting van Varkenoord kon er een besluit genomen worden en de actie gaan starten.

Drie aanwezige leden gaven aan dat dit inmiddels te lang gaat duren en verzochten het bestuur om weer het initiatief te nemen en de drie genoemde organisaties z.s.m. te benaderen. Dat vond bijval bij meerdere leden. Bovendien meende men dat er nu ook te veel voorbereidingstijd verloren gaat en dat een initiatief onzerzijds prikkelend kan werken op de de betrokken organisaties èn de supporters.

De doelstelling van de SsF is en blijft: het financiëel gezond maken en houden van Feyenoord. Ook al staat Feyenoord er beter voor dan twee jaar geleden toen de SsF begon, is er nog steeds steun nodig om de resterende schuldenlast weg te werken. Hopelijk kunnen we dan zeggen: dit was het laatste zetje!

Ook werd benadrukt dat het niet alleen om geld gaat, maar ook om zowel persoonlijke inzet -van deskundigheid van leden en tijd die zij erin willen steken- als om materiële steun, zoals bouwmaterialen (‘een steentje bijdragen!’). Op allerlei manieren willen en kunnen de supporters Feyenoord blijven steunen!

Het bestuur heeft toegezegd het initiatief weer te gaan nemen en zal via de nieuwe, eigen website (hopelijk te starten op 1 december a.s.; de verbinding via de Feyenoord-site bleek in september onverwachts ‘verbroken’) de overige 20.000 leden te informeren en te activeren.

namens het bestuur:

Hans Fortuin

Bron: Feyenoordnet.nl

You must be logged in to post a comment Login