Nieuws

VERNIEUWBOUWPLAN DE KUIP VAN DE BAAN

on

De directies en raden van commissarissen van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord en Feyenoord Founders Consortium (FFC), bestaande uit BAM, AM en Siemens, hebben geen overeenstemming bereikt over de vernieuwbouw van De Kuip. Na een uiterst zorgvuldig proces zijn beide partijen tot deze conclusie gekomen.

In april 2014 hebben de verkenners (Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt), die onderzoek deden naar een toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord, hun voorkeur uitgesproken voor de vernieuwbouwvariant van FFC. In de periode april tot en met november 2014 is deze variant verder uitgewerkt. Daarbij bleken de kosten uiteindelijk veel hoger uit te vallen.

Vanaf november is door alle partijen hard gewerkt aan een alternatief plan voor een stadion dat te financieren was en op een gezonde wijze te exploiteren. Op woensdag 4 maart gingen de onderhandelingen de laatste fase in en leek een positieve afloop mogelijk. Op 9 maart hebben partijen gezamenlijk vastgesteld dat deze onderhandelingen niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat zullen leiden. Daarop is besloten de onderhandelingen te staken. Dat staat los van de plannen voor de verhuizing van de trainingslocatie naar Hillesluis en voor de accommodatie van de Sportclub Feyenoord op Varkenoord.

René van Ierschot namens de projectleiding: ‘Ik betreur dat we dit besluit hebben moeten nemen. We gaan ons beraden op de nieuw ontstane situatie. Ik spreek mijn dank en waardering uit vooral naar FFC maar ook naar de Gemeente Rotterdam en alle anderen die zich hebben ingezet voor dit plan. Zij hebben net zoals wij er alles aan gedaan om dit te laten slagen. Het is helaas niet gelukt.’

bron: feyenoord.nl

You must be logged in to post a comment Login