Nieuws

Verkenners stadionontwikkeling aan de slag

on

Feyenoord gaat de meest relevante plannen voor een nieuw stadion of renovatie van de huidige Kuip opnieuw onderzoeken. De Stichting Feyenoord, met daarin vertegenwoordigers vanuit de club, het stadion en de sportclub, heeft daarvoor officieel een verkenningsopdracht verstrekt aan Feyenoord-commissaris Jos van der Vegt, Kuip-commissaris Hans Vervat en oud-wethouder Wim van Sluis.

De taak die de verkenners hebben gekregen is om advies uit te brengen over welke huisvestingsoplossing op termijn de beste mogelijkheden biedt voor Feyenoord en om hiervoor optimaal draagvlak te creëren binnen alle Feyenoord-geledingen, evenals bij de Gemeente Rotterdam en bij overige stakeholders.

Aangezien het grootste belang voor deze verkenningsfase ligt in het verwerven van steun vanuit de supporters en aandeelhouders (voor welk plan dan ook), zullen de verkenners als eerste met deze doelgroepen gaan praten. Er zal gesproken worden over wensen, idealen, mogelijkheden en de wijze van betrokkenheid. Daarnaast zullen de verkenners met andere stakeholders en belanghebbenden overleg gaan voeren. Tevens zullen de verkenners de meeste varianten nogmaals gaan inventariseren en toetsen op haalbaarheid (maatstaf) en eventuele nieuwe opties bekijken.

De verwachting is dat de verkenners binnen vier maanden een advies kunnen uitbrengen over de beste huisvestingsoplossing met het meeste draagvlak. Op de website van De Kuip is achtergrondinformatie gepubliceerd. Via dit communicatieplatform worden alle belangrijke feiten en ontwikkelingen in deze verkenningsfase gecommuniceerd. Deze informatie is te vinden via
http://www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/verkenningstadion.

Bron: Feyenoord.nl

20131216-160041.jpg

You must be logged in to post a comment Login