Nieuws

Verkenners stadion willen eind april advies uitbrengen

on

Deze week zijn de verkenners (Wim van Sluis, Jos van der Vegt en Hans Vervat) gestart met het voeren van gesprekken met aan aantal stakeholders en andere belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken is gesproken over wensen, idealen, plannen en mogelijkheden voor een toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord Rotterdam.

Er zijn bijeenkomsten geweest met onder andere vertegenwoordigers van Het Legioen, de Feyenoord Supportersvereniging, Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF ) maar ook met partijen zoals de BAM (FFC), VolkerWessels en Zwarts & Jansma. Daarnaast hebben ook nieuwe partijen de gelegenheid gekregen om hun (relevante) plan toe te lichten. Ook de volgende week staat in het teken van gesprekken met belanghebbende partijen zoals de gemeente en de banken.

De verkenners spraken maandagochtend tijdens een persbijeenkomst in De Kuip de wens uit om eind april een definitief advies uit te brengen aan de Stichting Feyenoord wat betreft de huisvesting van de club voor de lange termijn.

Tijdens de eerste persbijeenkomst maakten de verkenners meer bekend over het pakket van eisen waaraan een nieuw of vernieuwd stadion voor Feyenoord moet voldoen. Zo richten de plannen zich op een onderkomen voor tenminste 63.000 toeschouwers, met een mogelijke uitbreiding naar meer. Belangrijke voorwaarden voor het nieuwe of vernieuwde stadion zijn dat de begroting van Feyenoord dusdanig verhoogd kan worden dat de club structureel kan meedraaien in de top van Nederland. Bovendien moet de sfeer uit de huidige Kuip tenminste geëvenaard en waar mogelijk nog verbeterd worden. Als derde belangrijke voorwaarde geldt dat het nieuwe of vernieuwde stadion een modern en veilig onderkomen moet worden, dat goed exploiteerbaar is voor evenementen anders dan alleen voetbalwedstrijden.

De verkenners werken samen met Feyenoord een uitgebreide meetlat van prestatie indicatoren uit, waardoor uiteindelijk een zo objectief mogelijke beoordeling van de vele varianten mogelijk is. Natuurlijk blijft de weging van de diverse indicatoren zoals sfeer uiteindelijk een subjectieve beoordeling. Van belang hierbij is dat zoveel mogelijk stakeholders worden betrokken bij deze samenstelling van indicatoren.

De verkenners streven ernaar een plan te presenteren dat financieel haalbaar is met fors lagere garantstelling van de gemeente Rotterdam dan de eerder gevraagde garantstelling van 165 miljoen euro, of mogelijk zelfs volledig zonder garantstelling vanuit de gemeente. Van Sluis: ‘Dat kunnen we bereiken door een fors lager investeringsbedrag of door middel van een fors hoger eigen vermogen. Wat dat laatste betreft doen we een oproep aan iedereen die wil participeren om dit nieuwe of vernieuwde stadion mede mogelijk te maken.’

Van Sluis vervolgt: ‘Van belang voor de gemeente is natuurlijk de bijdrage van een nieuw of vernieuwd stadion aan de economische kracht van Rotterdam-Zuid. Immers, Feyenoord is een icoon op Zuid en een modern vernieuwd of nieuw stadion kan, mits goed ingebed, een fantastische trekker zijn in de ontwikkeling van het stadionpark en de sportcampus.’

De verkenners zullen verder uitgebreid onderzoek doen naar de kosten van een afsluitbaar dak voor een nieuw of vernieuwd stadion. ‘We zullen de extra kosten en de extra opbrengsten tegen elkaar afwegen en daaruit onze conclusies trekken’, vertelde Van Sluis. ‘Mogelijk zullen we op een later moment een dak voor de nieuwe huisvesting realiseren.’

Van Sluis liet weten dat eind januari de termijn verstrijkt waarop externe partijen hun uitgewerkte plannen voor een nieuw of vernieuwd stadion kunnen insturen. De verkenners streven ernaar om eind april met een definitief advies te komen richting de Stichting Feyenoord.

De verkenners zullen de pers op regelmatige basis bijpraten over de ontwikkelingen. Lees meer over de verkenning voor een nieuw of vernieuwd stadion op de speciale website http://www.dekuip.nl/het-stadion-de-kuip/verkenningstadion.

Bron: Feyenoord.nl

20140113-123643.jpg

You must be logged in to post a comment Login