Nieuws

Verkenners nemen zeven partijen naar tweede fase

on

De verkenners nemen van zeven partijen de plannen voor een toekomstige huisvesting van Feyenoord mee naar de tweede fase van het verkenningstraject. Dat was een van de voorlopige conclusies die verkenners Wim van Sluis en Hans Vervat maandagochtend uitspraken tijdens een persbijeenkomst in De Kuip, waar de bevindingen en ontwikkelingen van de eerste maanden werden gedeeld met de aanwezige pers. De plannen van partijen Red de Kuip, BAM, VolkerWessels en Zwarts Jansma, plus de outsiders Prof.dr. Hennes de Ridder, Van Egeraat en KCAP zullen in de tweede ronde langs een door de verkenners – in overleg met de BVO, het stadion en de supporters – ontwikkelde meetlat worden gelegd en zodoende worden getoetst op een aantal essentiële factoren.

Sinds de start van het verkenningstraject begin januari 2014 ontvingen de verkenners naar eigen zeggen een groot aantal hartverwarmende reacties, alsmede vele ideeën, adviezen en concrete (stadion)plannen. Na het voeren van diverse intensieve gesprekken, zowel formeel als informeel, met de betrokken partijen en een aantal stakeholders, voldoen volgens de verkenners de plannen van een zevental partijen vooralsnog aan het eisenpakket voor een nieuw of vernieuwd stadion van Feyenoord. Zo moet een nieuw onderkomen plaats bieden aan ten minste 63.000 toeschouwers, moet de sfeer uit de huidige Kuip geëvenaard en waar mogelijk verbeterd worden en geldt tevens als belangrijke voorwaarde dat het nieuwe of vernieuwde stadion een modern en veilig onderkomen moet worden, dat goed exploiteerbaar is voor evenementen anders dan alleen voetbalwedstrijden.

‘Vrijwel alle plannen die wij hebben gekregen concentreren zich op een vernieuwbouw van de huidige Kuip’, vertelde Van Sluis. ‘Een simpele renovatie is door niemand voorgesteld. Daarom concentreert onze verkenning zich op een vernieuwd stadion op de zelfde plek of een nieuw stadion binnen de stadiondriehoek, dat wil zeggen op dezelfde plek of in een verschoven variant. De plannen zijn door ons globaal beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid, voor zover dat met onze beperkte kennis mogelijk was. Ook de mate van uitwerking van de plannen heeft een rol gespeeld in de keuze welke partijen uit te nodigen voor de volgende ronde. De vernieuwvarianten van Red de Kuip, BAM en VolkerWessels kwalificeren zich hiervoor, terwijl wij Zwarts Jansma, als betrokkene bij de vorige verbouwing van De Kuip, in staat achten om een concurrerend plan uit te werken. Daarnaast hebben we met de plannen van Hennes de Ridder, Van Egeraat en KCAP in onze ogen nog enkele outsiders.’

Een tweede voorlopige conclusie die de verkenners op basis van de voorbije maanden namen is dat de huidige stadiondriehoek de meest ideale locatie is voor een nieuwe huisvesting van Feyenoord. Deze locatie is op basis van onder meer draagvlak, financiën en gecompliceerdheid van besluitvorming de meest haalbare, in tegenstelling tot locaties als Varkenoord, naast Ahoy of een variant aan de Maas. Van Sluis benadrukte tevens dat de ontwikkeling van een nieuw stadion zonder een heel goed plan voor de toekomst van de huidige Kuip geen optie is.

In de tweede fase van het verkenningstraject worden de gekwalificeerde plannen nader onderzocht, aan de hand van een speciaal ontwikkelde meetlat. Hierbij wordt gekeken naar factoren als de bouw, kwaliteit van het stadion, financierbaarheid en exploitatiemogelijkheden, terwijl ook de meer softe factoren als emotie, Kuipgevoel en draagvlak aan het licht komen. Belangrijkste vraag is steeds in hoeverre de BVO erop vooruit gaat, zowel op korte als lange termijn.

Zodra er een beeld is welke alternatieven de meeste kans maken, zullen de verkenners ook met relevante partijen zoals de gemeente Rotterdam om de tafel gaan zitten om de optimale inpassing in het gebied (aanpassing infrastructuur, verbeterde bereikbaarheid, parkeergelegenheid) te kunnen realiseren.

De verkenners voorzien eind maart 2014 een voorlopig advies klaar te hebben, met voldoende draagvlak om te bespreken met de lokale politiek. Uiteindelijk moet dat in april 2014 leiden tot een definitief advies, met een goede basis voor deze opdrachtgevers om een weloverwogen beslissing te nemen hoe om te gaan met de huisvesting van Feyenoord.

Bron: Feyenoord.nl

20140210-160311.jpg

You must be logged in to post a comment Login