Nieuws

Snel duidelijkheid over uitspraken burgemeesters omtrent gedrag Feyenoordsupporters

on

Recente gedragingen van Feyenoord-supporters zouden de reden zijn om nog steeds geen uitsupporters toe te laten bij de klassieker Feyenoord-Ajax. Onlangs gaf burgemeester Aboutaleb aan dat recent geweld door supporters het onmogelijk zou maken om de bestaande maatregel op te heffen. “Er is op dit moment veel onduidelijkheid en er circuleren tegengestelde lezingen over deze incidenten waarbij Feyenoord-supporters betrokken zouden zijn geweest. Juist omdat het om uitspraken van de Burgemeester zelf gaat, zien wij die onduidelijkheid het liefst zo snel mogelijk weggenomen”, aldus Salima Belhaj, fractievoorzitter D66 Rotterdam.

Begin maart gaf de Amsterdamse Burgemeester Eberhard van der Laan aan dat hij graag uitsupporters weer wil toelaten bij ‘de klassieker’. In reactie hier op liet burgemeester Aboutaleb weten dat deze uitspraak voorbarig was en deed de volgende uitspraak: ”Zolang er sprake is en blijft van erupties van geweld, zie ik geen reden om de maatregel in te trekken”.

In verschillende media haalde de burgemeester een incident aan in Kerkrade, waarbij Feyenoord supporters betrokken zouden zijn. Er zou onderweg naar Kerkrade een bus gesloopt zijn en de chauffeur zou bedreigd zijn. Ook noemt hij een geval waarbij een bus in brand zou zijn gestoken die supporters had vervoerd naar Oost-Europa.

De burgemeester gaf aan dat “niet alleen het gedrag van supporters rondom de wedstrijd Ajax-Feyenoord, maar ook gedrag van supporters van beide clubs in zijn algemeenheid” reden zou zijn om de maatregelen al dan niet op te heffen. D66 Rotterdam onderschrijft dat er een zorgvuldige evaluatie moet plaats vinden om met alle partijen voor de zomer een overwogen besluit te nemen.

SV Uitspraken burgemeester over gedragingen Feyenoord-supporters
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Uitspraken Burgemeester over gedragingen Feyenoord-supporters

Rotterdam, 4 april 2013

Geachte Burgemeester,

Begin maart gaf de Amsterdamse Burgemeester Eberhard van der Laan in een interview met AT5 te kennen dat hij graag uitsupporters weer wil toelaten bij ‘de klassieker’, Ajax – Feyenoord. In reactie hier op liet u optekenen dat deze uitspraak voorbarig was en deed u tegen het AD de volgende uitspraak: ”Zolang er sprake is en blijft van erupties van geweld, zie ik geen reden om de maatregel in te trekken”. Naar aanleiding van uw reactie stelde de Dhr. van de Donk van de VVD fractie hier op 14 maart reeds schriftelijke vragen over. In een volgend artikel in het AD en later in de uitzending van RTV Rijnmond op 18 maart haalt u een incident aan in Kerkrade waarbij Feyenoord supporters betrokken zouden zijn. U stelt dat er onderweg naar Kerkrade een bus gesloopt is en dat de chauffeur bedreigd is. Tevens haalt u een geval aan waarbij een bus in brand zou zijn gestoken die supporters had vervoerd naar Oost-Europa. Het gaat volgens u tenslotte “niet alleen om het gedrag van supporters rondom de wedstrijd Ajax-Feyenoord, maar ook om gedrag van supporters van beide clubs in zijn algemeenheid.” U stelt dat alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd zorgvuldig geëvalueerd moeten worden, om vervolgens te kunnen besluiten of en onder welke voorwaarden uitsupporters in de nabije toekomst weer welkom zijn. De D66 fractie onderschrijft dat er een zorgvuldige evaluatie moet plaats vinden om met alle partijen voor de zomer een overwogen besluit te nemen. Er is op dit moment veel onduidelijkheid en er circuleren tegengestelde lezingen over incidenten waarbij Feyenoordsupporters betrokken zouden zijn. Wij zien graag dat er meer duidelijkheid hierover komt in aanloop naar het evaluatieoverleg voorafgaand aan de zomer. De D66 fractie heeft dan ook aanvullende vragen op de vragen van de VVD.

Op verschillende supporterswebsites wordt een andere lezing van de gebeurtenissen gegeven aangaande de gebeurtenissen in Kerkrade. Op defeijenoorder.nl wordt het volgende hierover gesteld: “Onderweg naar Kerkrade is […] geen enkele bus gesloopt. Sterker nog: de enige schade aan de bus waarop gedoeld wordt, is veroorzaakt door een ME-bus. De chauffeur van de bewuste bus is ook op geen enkel moment bedreigd, sterker nog: navraag leert dat de chauffeur zeer te spreken is over het gedrag van zijn passagiers en ondanks het frustrerende optreden van de autoriteiten spreekt van een gezellige sfeer aan boord.” 1 De website frl1908.nl heeft een uitgebreid verslag van de betreffende busreis naar Kerkrade welke besluit als volgt: ”En de buschauffeur? die had maar één klacht na afloop. Een ME busje was tegen zijn ‘voordeur’ gereden met schade tot gevolg.”

1. Welke ongeregeldheden hebben er volgens uw informatie plaatsgevonden rondom de wedstrijd Roda JC – Feyenoord, waarbij Feyenoordsupporters betrokken zijn? Is de buschauffeur door supporters bedreigd? Was er schade aan de bus, zo ja hoe is deze ontstaan?

Over de in brand gestoken bus wordt het volgende gesteld: “De uitspraak over de in brand gestoken bus is al even kwalijk. Hoewel er in deze zaak nog slechts verdachten zijn, vindt Aboutaleb het nodig alvast Feijenoorders voor deze zaak te veroordelen.”

2. Kunt u uiteenzetten wat er naar uw informatie precies gebeurd is rondom de in brand gestoken bus? Waarom is dit incident terug te voeren op Feyenoordsupporters?

3. Welke (andere) incidenten of gebeurtenissen waarbij Feyenoord-supporters zijn betrokken neemt u mee in uw overwegingen om uitsupporters bij de klassieker weer toe te laten?

4. Zijn er ook positieve ontwikkelingen ten aanzien van het gedrag van Feyenoord-supporters die u meeneemt in uw overweging?

5. Kunt u aangeven op welke wijze u op welk moment tot een oordeel zal komen?

Wij zien de antwoorden op de vragen graag tegemoet.

Hoogachtend,

Salima Belhaj Jos Verveen
D66 Rotterdam D66 Rotterdam

Bron: D66rotterdam.nl

You must be logged in to post a comment Login