Nieuws

Sfeeroverleg a.s. donderdag op Varkenoord!

on

Sfeer, sfeergroepen en sfeeracties
Met stip op 1 bij de doelstelling van onze Vereeniging staat in de statuten het volgende:

De saamhorigheid onder Feyenoorders en de sfeer bij en rond wedstrijden en andere evenementen van Feyenoord alsmede de Sportclub Feyenoord te bevorderen;

In dit licht zijn er het voorbije seizoen een aantal ontwikkelingen zichtbaar, zowel positief als negatief, maar vooral ontwikkelingen die een uitdaging vormen. Zo is de sfeer wisselend, terwijl de opkomst van allerlei groepen aan de ene kant zeer positief is (hoe meer actieve zielen, hoe meer sfeer!), maar tegelijk ook een uitdaging vormt: Hoe vergroten we de saamhorigheid -en daarmee effectiviteit- tussen al die groepen?

Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen nodigen we iedereen die zich actief wil inzetten uit voor het volgende:

Supporters- / sfeeroverleg

Op donderdag 10 april 2014 organiseert Vereeniging De Feijenoorder in een van de bovenzalen op Varkenoord een overleg tussen supporters van Feyenoord met als gespreksonderwerp: Actieve bijdrage aan de sfeer in de Kuip en bij uitwedstrijden. Inloop vanaf 19h08, aanvang 19h30!

We nodigen bij deze iedere Feijenoorder uit om mee te praten over hoe de sfeer te verbeteren en hoe dit beter georganiseerd kan worden. Ben jij op dit moment een supporter die graag ook meer wil bijdragen aan de sfeer door bijvoorbeeld het helpen met spandoeken maken, vlaggen neerleggen, sfeeracties voorbereiden, ideeën voor acties aandragen? Kom gezellig langs!

Alle bekende groepen zullen vertegenwoordigd zijn, maar voor de duidelijkheid: iedereen is welkom. Hoe meer zielen, hoe meer sfeer. Wel verzoeken we je komst vooraf even kenbaar te maken bij bestuurslid Dez (aanspreekpunt sfeer), zodat we de opkomst kunnen inschatten en de ruimte daarop af kunnen stemmen. Aanmelden kan via dez@defeijenoorder.nl.

Locatie
Voor het voorbereiden van sfeeracties is een nieuwe locatie nodig, waar doeken en vlaggen gemaakt kunnen worden. De huidige locatie zal tot het einde van dit seizoen beschikbaar blijven, maar na het seizoen zal de ruimte verhuurd worden. Daarom is De Feijenoorder op zoek naar een nieuwe locatie die moet voldoen aan een aantal eisen:

Minimale ruimte 30 x 20 meter.
Afgesloten ruimte i.v.m. wind en regen
Opslag van m.n. verf en doek mogelijk
In regio Rotterdam, liefst in of zo dicht mogelijk bij Rotterdam.
Ten slotte is het zeer belangrijk dat deze locatie enkel bekend is bij degenen die hier actief aan sfeeracties werken. We verzoeken je daarom te mailen naar bestuur@defeijenoorder.nl als je een geschikte locatie weet, deel deze locatie verder niet via social media, het forum, of andere plaatsen waar meelezers actief zijn.

Bron: defeijenoorder.nl

20140404-173426.jpg

You must be logged in to post a comment Login