Nieuws

Rekenkamer kritisch op deelname gemeente Rotterdam aan nieuw Feyenoord-stadion

on

De Rekenkamer Rotterdam is kritisch op de deelname van de gemeente Rotterdam aan het nieuwe Feyenoord-stadion, een belangrijk onderdeel van het project Feyenoord City. De Rekenkamer vindt dat er onvoldoende publiek belang is om de deelname van de gemeente in de gebiedsontwikkeling op Zuid te rechtvaardigen, dit meldt Rijnmond.nl

De Rekenkamer Rotterdam heeft donderdag haar onderzoeksbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Vanwege de omvang van de investering en de potentiële risico’s heeft de Rekenkamer Rotterdam onderzoek gedaan naar de rol van de gemeente in het nieuwe stadion van Feyenoord. Daarbij is gekeken of er voor de gemeente voldoende publiek belang is om de deelname te rechtvaardigen, of de risico’s afdoende zijn getoetst en of er op basis daarvan voldoende zekerheid is ingebouwd. De Rekenkamer is kritisch in haar rapport aan de gemeenteraad. 

De gemeente is van plan om voor een aanzienlijk bedrag deel te nemen aan het nieuw te bouwen onderkomen aan de Maas. Het gaat onder meer om een beoogde deelname in het eigen vermogen voor de financiering van een nieuw stadion (voor een bedrag van maximaal 40 miljoen euro) en de aankoop van de grond onder het stadion in combinatie met uitgifte hiervan in erfpacht (voor maximaal 60 miljoen euro). Ook wordt een bestaande lening aan Stadion Feijenoord omgezet in aandelen (7,9 miljoen euro) en heeft de gemeente geld gereserveerd voor een mobiliteitsprogramma.

Eerder deze week lieten raadsleden aan Rijnmond weten dat Feyenoord niet op meer gemeentelijke deelname in het project Feyenoord City hoeft te rekenen. Binnen een maand komt Feyenoord met het verlossende woord: gaat het door met de huidige plannen om de Kuip te verlaten of gaat de stekker eruit? De twijfel bij de stadionclub zit ‘m in de businesscase: Levert het nieuwe stadion wel genoeg extra geld op?

Volgens de Rekenkamer stond in de besluitvorming over Feyenoord City het maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling centraal, maar is er geen duidelijke onderbouwing van dat publiek belang van aandeelhouderschap in het nieuwe stadion. “De hiervoor benodigde zelfstandige besluitvorming heeft niet plaatsgevonden en hierdoor zijn geen alternatieven afgewogen.”

Verder schrijft de Rekenkamer dat er een risico is dat de gemeente door toenemende druk op Feyenoord City meer verantwoordelijk op zich neemt dan strikt past bij haar rol en gemaakte afspraken. De Rekenkamer beveelt aan om alsnog helder te definiëren welk publiek belang de gemeente zou moeten dienen met deelname in het stadion. Ook is er kritiek over de manier waarop de risico’s van het project in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de raad worden gepresenteerd.

Bron: Rijnmond.nl

Aanbevolen voor jou

You must be logged in to post a comment Login