Feyenoordinbeeld

Opgepakt tijdens protestmars? Dien verzoek in voor sepot 1 !!!

on

Gisteren ontvingen we goed nieuws. De inspanningen van de supportersverenigingen en 010 Strafrecht Advocaten rond de aanhoudingen bij de protestmars hebben positief resultaat opgeleverd. De officier van justitie heeft onze advocaat laten weten dat supporters die vinden dat ze onterecht een sepot 2 hebben ontvangen een verzoek tot wijziging sepotcode kunnen indienen naar een sepot 1..

Supporters die eerder een sepot 2 kregen of niet zijn verhoord naar aanleiding van hun aanhouding bij de protestmars op 21 februari kunnen dus nu een sepot 1 aanvragen. Vereeniging de Feijenoorder en de Feyenoord Supportersvereniging zijn blij met deze ontwikkeling. Vanaf het eerste moment hebben we samen met 010 Strafrecht Advocaten ons hiervoor ingezet. Excuses vinden en vonden we zo niet relevant, een sepot 1 is dat wel. Ons advies is dan ook vraag het sepot 1 aan.

.

Er bestaat een kans dat het omzetten bij enkele supporters wordt geweigerd omdat de officier het niet met de zienswijze van de supporter eens is. Neem in dat geval direct contact met ons en 010 Strafrecht advocaten op.

.

Aanvragen sepot 1: wat moet je doen?

.

Er bestaan op dit moment drie situaties:

.

1) je hebt een sepot 1 ontvangen: je hoeft niet te handelen dit is de gewenste uitkomst

.

2) je hebt een sepot 2 ontvangen: zie hieronder

.

3) je bent nog niet uitgenodigd voor verhoor en/of hebt nog geen sepotcode ontvangen: zie hieronder

.

Iedere supporter die een sepot 2 heeft gekregen of nog niet is uitgenodigd voor verhoor adviseren wij schriftelijk een sepot 1 aan te vragen. Mogelijk vinden sommigen van jullie dat bureaucratisch, maar het levert hoogstwaarschijnlijk het gewenste resultaat op.

.

Schrijf een mail met onderwerp: “verzoek tot wijziging sepotcode”, waarin je aangeeft waarom een sepot 01 in jouw geval passend is. Vermeld in je mail je volledige naam, geboortedatum en indien van toepassing het parketnummer van je zaak. Geef in de mail aan waarom jij van mening bent dat je onterecht bent aangehouden. Het kan zijn dat je je op geen enkele wijze schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit doordat je geen geweld hebt gebruikt / geen provocerend gedrag hebt vertoond / je afzijdig hebt gehouden van mogelijke ongeregeldheden / niet bij de ongeregeldheden bij “het hek” betrokken bent geweest / je mogelijk bij toeval in de steeg stond en niets met de protestmars te maken had etc. Of te wel beschrijf wat in jouw geval van toepassing is!

.

Als je nog niet op verhoor bent geweest, geen uitnodiging hebt ontvangen of nog geen sepotbeslissing hebt ontvangen, geef dit dan aan in de mail. Gebruik als onderwerp van de mail in dit geval “sepotbeslissing code 01”. Wij zien nog steeds geen meerwaarde in het gehoor geven aan de oproep voor verhoor. Verder geldt hetzelfde als hierboven: geef aan waarom in jouw geval een code 01 op zijn plaats is.

.

De mail stuur je ZO SPOEDIG MOGELIJK naar tgoveranda@politie.nl.

.

Sepot 1 of sepot 2
Sepot 1: Ten onrechte als verdachte aangemerkt

.

Sepot 2: Geen of onvoldoende bewijs dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit

.

Beide codes betreft een zogenaamd technisch sepot. Er bestaat echter een verschil tussen code 01 en code 02. Bij code 01 worden de gegevens niet als justitiële gegevens aangemerkt en als zodanig ook niet opgenomen in het Justitieel Documentatie Systeem. De gegevens worden geheel verwijderd uit “alle” systemen. Bij code 02 blijven de gegevens (sepotcode 02 voor overtreding van artikel 2.1.1 van de APV) in de systemen zichtbaar.

.

Nationale Ombudsman

.

De Nationale Ombudsman deed eerder onderzoek naar de protestmars. In het rapport trok de Ombudsman onder meer de rechtmatigheid van de aanhouding en juridische gronden waarop aanhoudingen plaatsvonden ernstig in twijfel.

.

De gemeenteraad en het college zijn nog altijd met elkaar in discussie over de uitkomsten van het onderzoek en de algemene gang van zaken. De burgemeester beantwoordde al meer dan 75 vragen over dit onderwerp, maar deed dat niet naar volle tevredenheid van de raad. Op woensdag 29 september vindt het volgende (vervolg)debat plaats over de protestmars.

.

update: debat is verplaatst naar 13 oktober omdat nog niet alle ingediende vragen zijn beantwoord.

.

Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze via bestuur@defeijenoorder.nl of info@feyenoordnet.nl

.

Bron: Feyenoordnet.nl

Aanbevolen voor jou

You must be logged in to post a comment Login