Nieuws

Open brief Jorien van den Herik

on

Rotterdam moet geen nieuwe Kuip bouwen. Dat zegt Jorien van den Herik, de illustere oud-voorzitter van Feyenoord, in een open brief in het Algemeen Dagblad. Lees hieronder de brief.

De gemeenteraad van Rotterdam neemt deze week een beslissing over (financiële) steun voor een nieuw te bouwen stadion. Is er een politiek belang voor die haast? Ongetwijfeld.

Bestaat het risico dat het zittende gemeentebestuur het nieuwe per volgend jaar maart opzadelt met een (in deze tijd) onverantwoord besluit? Ongetwijfeld.

Après nous le déluge? Na ons de zondvloed?

Is er voldoende informatie beschikbaar om een weloverwogen beslissing te nemen?

Nee. Er zijn veel cijfers, spreadsheets, waarschijnlijk evenveel artist’s impressions, maar nog meer aannames en vergezichten (vingers in de lucht), uiteraard alle geproduceerd door wie aan dit nieuwe stadion wil verdienen. Los van al die vingervlugge mannen die er in het voortraject al aan hebben verdiend.

Wie heeft bouwtekeningen gezien van het nieuwe stadion?

Wat ik begrepen heb, is er aan ontwikkelaar Volker Wessels een opdracht gegeven op basis van een financieel plan. Maar waar is het bouwkundige plan? Ik ben en blijf dan ook enorm benieuwd naar het pakket van eisen van de club op het moment van opdrachtverlening. Want als dat minimaal is geweest, worden de meerwerkkosten onbeheersbaar. Onduidelijk is wie daar voor opdraait.

De vragen tollen door mijn hoofd.

Wie geeft nu eens een heldere uitleg wat er bij nieuwbouw met de Kuip zou moeten gebeuren?

Wij hebben destijds bij de bestudering van de eerste plannen daarop het antwoord ook niet kunnen geven. Nu lees ik het weer niet. Een keus uit één is geen keuze. Opmerkelijk en arbitrair is dat er voor iedereen met een Feyenoord-hart geen informatie is voor het ongetwijfeld goedkopere alternatief: de grondige renovatie (met betongaranties), uitbreiding en dus ‘upgrading’ van De Kuip.

In hoeverre verschillen de huidige plannen met die uit mijn tijd?

Nauwelijks. Ook wij vonden een stadion, aan de Maas, interessant. Ook wij vonden dat een stad als Rotterdam behoefte had aan landmarks, zoals het Sydney Opera House. Maar ook wij hadden geen antwoord op de vraag wat er met De Kuip moest gebeuren. Bovendien was er halverwege de jaren ’90 geen gemeenschapsgeld voorradig. Nu wel? In deze crisistijd? Nu lijkt mij elke financiële steun bijna misdadig. Er is immers sprake van een groot financieel tekort bij de gemeente Rotterdam en veel onzekerheid over behoud van banen en daaruit voortvloeiend het gevaar van sociale onrust in de stad. In die tijd was er ook bij de club sprake van een positief eigen vermogen, terwijl daar thans – zelfs na het omzetten van schulden in aan derden uitgegeven aandelen – geen sprake van is.

Wie plezieren we met een nieuw stadion?

Simpel antwoord: iedereen die aan de totstandkoming van een nieuw stadion verdient.

Ik heb verder nergens een cijfermatige onderbouwing gezien waaruit blijkt dat de voetbaltak door de nieuwbouwplannen een interessante financiële injectie krijgt. Ook in 1994, bij de renovatie van De Kuip, is dat niet het geval geweest. De Stichting Betaald Voetbal kreeg 19 van de 40 business units ter beschikking gesteld, maar werd vervolgens door de N.V. Stadion in een huurverhogingspositie gedwongen die gelijkwaardig was aan 21 verhuurde units. Tel uit je winst. Is mijn actuele vrees ongegrond? Betracht dan openheid en laat het zien!

Wie plezieren we vooral niet met een nieuw stadion?

Antwoord: nota bene de supporters. In deze belangrijke discussie wordt daar volledig aan voorbij gegaan. Als de gemeente herhaaldelijk aangeeft dat burgers zich bij beleid betrokken moeten voelen, dan mag het toch – op z’n vriendelijkst – een raadsel heten waarom niet bij dit onderwerp?

Worden we propagandistisch misleid?

Ja natuurlijk. Men doet vermoeden dat het wat betreft de geldstromen tussen het stadion en de club een kwestie van vestzak broekzak is. Dat is het niet. Nooit geweest. Men spreekt van ‘één familie’. Dat is lulkoek. De nu zo vaak genoemde Feyenoord Familie bestaat niet. Die heeft ook nooit bestaan, zelfs niet in de tijd van mijn illustere voorganger Cor Kieboom of men moet een constant ruziënde familie bedoelen. De enige hechte familie wordt gevormd door de supporters. Zij vormen en zijn dus de club.

Wie worden voor die propaganda ingezet?

Spelers en oud-spelers. Op grond van welke informatie? Denken de huidige spelers bij nieuwbouw soms aan hogere salarismogelijkheden?

Slotsom: ik ben als oud-voorzitter niet tegen proactief besturen. Ik ben ook niet tegen verandering. Maar ik ben wel realist. De Kuip is toe aan upgrading. Correct. Laten we ons daartoe in deze tijd beperken.

Een nieuw stadion voor concerten? Dan bouw je een Music Hall!

Jorien van den Herik

Bron: Ad.nl

You must be logged in to post a comment Login