Nieuws

Nieuw Stadion krijgt capaciteit van max. 65.000 toeschouwers 

on

Het nieuwe Feyenoord-stadion moet geen grotere capaciteit hebben dan 60.000 à 65.000 toeschouwers. Op basis van het door de stad opgestelde mobiliteitsplan voor dit deel van Rotterdam-Zuid is dit aantal bezoekers ‘maximaal haalbaar zonder hele grote investeringen in de infrastructuur’.
Dat staat in een mail aan de gemeenteraad, die wordt uitgenodigd om ook zelf ideeën aan te dragen voor deze grootschalige ontwikkeling op de linker Maasoever. 
De raad spreekt woensdag opnieuw over het gebied Stadionpark, waarvoor recent een visie op papier werd gezet. Veel fracties geven aan een goede afwikkeling van verkeer en supporterstromen prioriteit. Het college óók, zo blijkt: ,,Belangrijk uitgangspunt is het voorkomen van overlast in de omgeving.” 
Stadion Feijenoord zal eind volgende maand een keuze maken uit drie plekken voor een toekomstige onderkomen: twee aan de Maas, en één op de huidige plek van de Kuip. ,,Indien door Feyenoord gekozen wordt voor één van de Maas-locaties, dan zal door Feyenoord ook een plan moeten worden overlegd voor de herbestemming van het huidige stadion.” 
‘Maatschappelijke meerwaarde’

Voldoende ‘maatschappelijke meerwaarde’ is van belang voor medewerking van de gemeente, zo wordt gesteld. ,,Hierbij speelt de extra werkgelegenheid die een de stadionontwikkeling gaat opleveren een rol en de wijze waarop deze een meerwaarde voor met name Rotterdam-Zuid kan hebben. Belangrijke speerpunten hierin zijn talentontwikkeling binnen de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam-Zuid.” 
De bedoeling is dat niet alleen een nieuwe voetbaltempel verrijst, maar óók andere ontwikkelingen, die onder de naam Feyenoord City een plekje moeten krijgen. ,,Feyenoord dient aan te geven aan welk aanvullend programma men denkt, en tevens zal moeten worden aangegeven waarom dat niet concurreert met het programma elders in de stad,” zo wordt aan de raad gemeld. 
Bovendien moet het stadion duurzaam worden. ,,Dat draagt bij aan het imago van Rotterdam op dit gebied en is goed voor de stad zelf. Bij duurzaamheid kan worden gekeken naar het gebruik van materialen in het stadion, maar ook naar het toepassen van duurzame energievormen. Hierbij kan men denken aan warmte-koude-opslag en het hergebruik van regenwater.” 
Bijdrage van de stad

Of de stad een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Feyenoord City, is nog niet duidelijk. ,,Ten aanzien van de financiële betrokkenheid vanuit de gemeente is nog niet duidelijk of er een vraag vanuit Feyenoord komt. Op het moment dat dit aan de orde is zal de specifieke vraag beoordeeld worden en zullen daar uiteraard de benodigde analyses op gedaan worden zoals bijvoorbeeld ten aanzien van risico’s en staatssteunaspecten.” 
De stad heeft geen voorkeur voor één van de locaties. Binnenkort komt de college met een aparte brief aan de gemeenteraad.

Bron: Ad.nl

  

You must be logged in to post a comment Login