Nieuws

MILJOENENWINST EN RECORDOMZET VOOR FEYENOORD

on

Feyenoord heeft het boekjaar 2016-2017 afgesloten met een nettowinst van 6,2 miljoen euro. Dat is te lezen in het jaarverslag 2016-2017, dat vandaag is gepubliceerd. Daaruit blijkt tevens dat de club het afgelopen seizoen een recordomzet van 68,7 miljoen euro heeft behaald.

Het jaarverslag 2016-2017 van Feyenoord Rotterdam N.V. is hier te downloaden.

Vergroting eigen vermogen

Dankzij het positieve operationele- en transferresultaat is Feyenoord er, in vervolg op de positieve resultaten over de afgelopen vijf seizoenen, wederom in geslaagd om het eigen vermogen te vergroten. Het eigen vermogen is gedurende het boekjaar gestegen van 19,8 miljoen euro naar 24 miljoen euro per 30 juni 2017.

Recordomzet

De omzet over het afgelopen seizoen bedroeg 68,7 miljoen euro en is daarmee de hoogste uit de clubgeschiedenis. De stijging van de omzet, die vorig seizoen nog 60,6 miljoen euro was, is voornamelijk het gevolg van deelname aan de UEFA Europa League en de daarmee gepaard gaande wedstrijdbaten. Daarnaast namen de inkomsten uit onder meer partnerships en merchandising het afgelopen seizoen toe.

Kampioenschap en Champions League

Het vorig seizoen behaalde landskampioenschap heeft, naast de vreugde hierover, zijn weerslag op het bedrijfsresultaat. Dit vanwege de uitgekeerde kampioenschapspremies aan met name staf en spelers en het overige personeel. Een ander gevolg van het kampioenschap, de deelname aan de Champions League, zorgt er mede voor dat Feyenoord naar verwachting ook volgend seizoen een positief bedrijfsresultaat zal realiseren.

Categorie 3

Feyenoord is op basis van de halfjaar- en prognosecijfers voor 2017-2018 en de per 15 juni 2017 ingediende begroting ingedeeld in categorie III van het KNVB-licentiesysteem, met 234 van de in totaal 240 te halen punten.

Bron: Feyenoord.nl

You must be logged in to post a comment Login