Nieuws

Kort gespreksverslag laatste Feyenoord Supportersraad bijeenkomst

on

Afgelopen maandag 20 april jl. is de Feyenoord Supporters Raad (FSR) voor de 5e keer bij elkaar gekomen. Deze keer betrof het een openbare bijeenkomst in de Bovenzaal van Varkenoord. Naast de raadsleden waren het bestuur van de FSV en een twintigtal supporters aanwezig. De opkomst was in vergelijking met vorige keer daarmee een stuk hoger maar nog niet op gewenst niveau.

De voorzitter geeft de aanwezige supporters een korte introductie over de gang van zaken binnen de FSR. Naar voren komt onder andere dat inspanningen van zowel FSR als FSV een bijdrage hebben geleverd aan de introductie van jeugdkaarten door het gehele stadion. Ondanks een zee van frustraties bij een groot deel van de aanwezige supporters is er waardering voor de inspanningen van FSR en supportersvereniging om bij of met de club verandering te bewerkstelligen. Door het open karakter van deze FSR bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Een supporter die naar Rome is afgereisd voor de wedstrijd tegen AS Roma heeft samen met meerdere supporters aan de club om restitutie (€ 41,00) van zijn toegangskaart  gevraagd. Dit omdat ze het stadion niet hebben kunnen bereiken i.v.m. de keuze de bus in- of uitgeslagen worden. Zij hebben voor het alternatief van een kroeg in Rome gekozen. Dit verzoek is twee keer afgewezen ondanks poging vanuit de FSV om te bemiddelen. Er is onvrede over de manier waarop de club met nota bene trouwe supporters omgaat. Inmiddels zijn betrokkenen voor een gesprek met de club uitgenodigd. Er onstaat kort discussie of dat nu nog zin heeft en er bestaan twijfels over de intenties van de club. Als er een gesprek komt zal de FSV daarbij door betrokken supporters uitgenodigd worden.
Vanuit de zaal komt ook een vraag of er geevalueerd is naar aanleiding van de wedstrijd in Rome. De FSV legt desgevraagd uit dat ze een evaluatie heeft bijgewoond maar deze weinig resultaat heeft opgeleverd. Aan het einde van de evaluatie heeft de FSV uitgesproken dat de club er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat het een volgende keer beter georganiseerd gaat worden. In een vervolgdiscussie komt naar voren dat FSV en supporters een goed aanspreekpunt in de operatie missen.

De onvrede over de combi en de daarbij horende prijs wordt ook besproken. Er wordt gesteld dat de club er te vaak niet in slaagt dit goed te organiseren. Supporters verbazen zich over de onnodig hoge prijzen. Ook wordt benoemd dat de realiteit is dat er een steeds grotere groep is die gewoon in de bus stapt en vrij reizen ontleerd is. De enorme animo en kleine uitvakken dragen daar aan bij. Daar staat tegenover dat een misschien nog wel grotere groep niet eens meer de moeite neemt om via Feyenoord aan een kaart te komen. 

N.a.v. de laatste Kameraadjesdag zijn er een aantal klachten binnengekomen betreffende de verregende handtekeningensessie. Tegen supporters die soms al tientallen minuten in de regen stonden te wachten werd verteld dat de handtekeningen sessie zou stoppen. Het bestuur van de FSV meldt dat de club heeft ingezien dat dit niet goed is gegaan. Alle 65 klachten zijn volgens de club afgehandeld. De kameraadjes hebben een handtekeningenkaart mét handtekeningen en een aardigheidje ontvangen. Aanwezige supporters zijn kritisch maar hebben waardering voor het gebaar wat de club heeft gemaakt.

Er wordt gevraagd wordt naar de besteding van het calamiteitenfonds. Dit geld, € 1,00 per uitwedstrijd, wordt aangewend om de schade aan stoeltjes, het verwijderen van geplakte stickers etc. te kunnen betalen aan de ontvangende BVO. De suggestie wordt gewekt een deel hiervan aan te wenden om supporters te ondersteunen bij incidenten zoals in Rome. 

Gevraagd wordt of de FSR zijn invloed bij de club kan aanwenden bij het bepalen van het nieuwe uit-tenue 2016-2017.

Voor meer informatie en verkorte gespreksverslagen van de raad, gaat u naar www.feyenoordnet.nl/supportersraad of klikt u op onze website op de banner. Hier zijn ook de foto’s van de raadsleden geplaatst.

De volgende bijeenkomst van de Raad is woensdag 20 mei 19.30 uur in de Maaszaal. De volgende Openbare FSR is volgend seizoen. Zodra we de datum daarvan hebben bepaald zullen we die uiteraard via diversie kanalen communiceren. U bent daar weer van harte welkom.

Bron: Feyenoordnet.nl

  

You must be logged in to post a comment Login