Nieuws

Kaartverkoop AS Roma – Feyenoord begint aanstaande woensdag

on

Feyenoord begint op woensdag 14 januari aanstaande met de kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League op donderdag 19 februari. De club heeft besloten om bij die verkoop bij wijze van uitzondering voor een deel af te wijken van het systeem dat als jarenlang van toepassing is op alle officiële uitwedstrijden. Dit houdt in dat naast de houders van een Diamond-, Gold- of Silvercard ook supporters met een seizoenkaart of Legioen Clubkaart in de gelegenheid worden gesteld om een kaart voor de wedstrijd aan te schaffen. Supporters die een voucher kopen zullen in aanloop naar de wedstrijd uitgebreid geïnformeerd worden over alle bijzonderheden.

Tevreden over eigen supporters
Feyenoord is tot dit besluit gekomen vanwege het bijzondere karakter van de wedstrijd. Het is lang geleden dat de club overwinterde in Europa en dat de loting een dergelijk affiche opleverde. Hierdoor bestaat er onder Feyenoord-supporters een enorme belangstelling om de wedstrijd te bezoeken. Daarbij wordt gespeeld in een immens stadion. Stadio Olimpico biedt voor voetbalwedstrijden plaats aan maximaal 71.000 toeschouwers waardoor Feyenoord recht heeft op 3.600 kaarten. Feyenoord ziet zich graag gesteund door zoveel mogelijk supporters. Het heeft zelfs verzocht om eventueel meer dan de 3.600 aangeboden kaarten te mogen verkopen. AS Roma en de lokale autoriteiten hebben dit verzoek momenteel in beraad. Bovendien is Feyenoord tevreden over het gedrag van de aanhang in de voorgaande Europese uitwedstrijden. Bij geen van de uitwedstrijden dit seizoen, maar ook in voorgaande seizoenen, deden zich grote problemen voor. Ook daarom acht de club de tijd rijp om het strenge regime dat jarenlang van toepassing was voor deze wedstrijd bij wijze van uitzondering te versoepelen. Meer dan 40.000 Feyenoord-supporters worden op deze wijze in staat gesteld om op basis van beschikbaarheid een kaart voor AS Roma – Feyenoord aan te schaffen.

Voorwaarden
Voorwaarde voor het kunnen kopen van een kaart voor AS Roma-Feyenoord is, dat er een persoonlijke aantoonbare relatie met Feyenoord is via het bezit van een uit- of seizoenkaart of lidmaatschap van Het Legioen (en in bezit van Legioen Clubkaart). Deze dient op naam te staan van degene die de wedstrijd bezoekt. Dit is niet alleen een voorwaarde die vanuit Feyenoord wordt gesteld, maar ook wat vanuit Italiaanse wetgeving verplicht is voor het bezoeken van alle Italiaanse voetbalwedstrijden. In Italië is de verkoop van kaarten voor voetbalwedstrijden persoonsgeboden en met behulp van het tonen van een id-bewijs aan de ingang vindt controle hierop plaats. Een en ander houdt in dat alleen kaarten die zelf zijn gekocht en dus op eigen naam staan (dus ook niet op de naam van een bedrijf) toegang tot het stadion geven. Het overnemen van een kaart die door een ander is aangeschaft is derhalve niet toegestaan.

Supporters dienen zich goed bewust te zijn van het voornoemde. Bij de ingang van het stadion zal gecontroleerd worden op het bezit van een toegangsbewijs, dient de seizoenkaart of LegioenClubkaart getoond te worden en moet de naam die daarop vermeld staat overeen komen met een identiteitsbewijs, dat eveneens door de Italianen wordt gecontroleerd. Dit betekent dus per definitie ook dat seizoenkaarten die op bedrijfsnaam staan, buiten de eenmalige uitzondering vallen! Navraag bij Manchester City, de club die in december nog in Rome speelde, heeft geleerd dat de Italianen deze uitvoerige procedure ook daadwerkelijk toepassen.

Vouchers
Feyenoord zal voor de wedstrijd in eerste instantie vouchers verkopen, die op de wedstrijddag bij het stadion omgewisseld dienen te worden voor een stadionkaart. Op elke voucher wordt de naam van de houder geprint. Alleen hij of zij heeft toegang tot het stadion. De prijs bedraagt 41,00 euro (incl. TicketBox-kosten) en de verkoop verloopt uitsluitend via TicketBox. Dit om te zorgen voor uniformiteit in de vouchers, waarom door AS Roma en de Italiaanse autoriteiten is gevraagd.

Verkoop (uitsluitend via TicketBox):
Diamond-, Goldcardhouders​​​: ​vanaf woensdag 14 januari om 09.30 uur
Silvercardhouders​​​​: ​vanaf zaterdag 17 januari om 09.30 uur
Seizoenkaarthouders*​​​:​vanaf zaterdag 24 januari om 10.00 uur**
Legioen clubkaarthouders​​​:​vanaf zaterdag 31 januari om 10.00 uur**
* seizoenkaarten op bedrijfsnaam uitgezonderd
** indien nog kaarten beschikbaar

Supportersvereniging
Supporters die naar Rome willen maar nog geen reis hebben geboekt kunnen eventueel gebruik maken van arrangementen die worden aangeboden door de Feyenoord Supportersvereniging (zie hiervoor www.FeyenoordNet.nl). Organisatie en uitvoering van deze reizen ligt ook volledig bij de supportersvereniging.

Vertrouwen
Feyenoord benadrukt dat voor deze wedstrijd een uitzondering wordt gemaakt en dit geen gevolgen heeft voor de organisatie en het bezoeken van toekomstige uitwedstrijden. De club hoopt dat op deze manier zoveel mogelijk supporters de wedstrijd kunnen bijwonen en gaat er van uit dat het vertrouwen dat Feyenoord in het legioen stelt op geen enkele wijze zal worden beschaamd.

Bron: Feyenoord.nl

IMG_6445.PNG

You must be logged in to post a comment Login