Nieuws

Gemeente Rotterdam stelt regels op voor huldiging Feyenoord

on

Feyenoord kan aanstaande zondag landskampioen worden! In dat geval vindt de huldiging plaats op 15 mei op de Coolsingel. De huldiging van Feyenoord is een feest voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Samen maken wij er een veilige en onvergetelijke dag van. 

De huldiging

 • 9.00 uur: De vakken op de Coolsingel en Binnenrotte gaan open voor publiek. 
 • 12.00 uur: Huldiging van de landskampioen op het balkon van het Stadhuis. 

Voor de huldiging van Feyenoord gelden dezelfde gedragsregels als in de Kuip. Dit betekent dat we respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan.

Bij betreden van het evenement gaat u akkoord met onderstaande regels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden:

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in bezit te hebben of te verhandelen op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om alcoholische dranken te gebruiken, in bezit te hebben of te verhandelen op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om vuurwerk, wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben. 
 • U moet instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel altijd opvolgen.
 • Als u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, moet u het terrein verlaten.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. 
 • Vlaggen zijn toegestaan, vlaggenstokken zijn NIET toegestaan.
 • Op grond van gedrag op het terrein of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden. 
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker. 
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • Er is cameratoezicht aanwezig. De organisatie kan de beelden gebruiken omwille van de veiligheid, voor opsporingsdoeleinden en om te bezien of bezoekers deze huisregels naleven.
 • Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn (bijvoorbeeld door de melding: ‘geen toegang voor onbevoegden’ of ‘verboden toegang’) of waar een accreditatie voor nodig is.
 • De standaardvoorwaarden van de KNVB zijn van toepassing op het evenemententerrein. Dit houdt in dat bij overtreding van deze standaardvoorwaarden een landelijk of lokaal stadionverbod kan worden opgelegd.

Aanbevolen voor jou

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply