Nieuws

FSV haalt berichtgeving omtrent normalisatie offline

on

Afgelopen dinsdag 27 november heeft de betaald voetbal organisatie (BVO) Feyenoord een bericht over het normalisatietraject en de hernieuwde gedragsregels gepubliceerd. Zoals afgesproken heeft de FSV dit bericht direct overgenomen. Dit bleek echter niet het bericht te zijn waar in een eerder stadium overeenstemming over was bereikt. Daarom is nu besloten het bericht van Feyenoord van onze site af te halen.

In het stuk dat online is gezet geeft Feyenoord onder andere aan dat de FSV één van de partijen is geweest die de doelstellingen heeft geformuleerd. Dit is pertinent onjuist. De FSV heeft hier in een eerder stadium al tegen geageerd. De FSV realiseert zich dat zij concessies heeft moeten doen in het normalisatietraject bijvoorbeeld ten aanzien van de sanctielijst. De nu voorliggende maatregelen en gedragsregels zijn voor wat betreft de FSV dan ook de absolute ondergrens. Hierbij wordt wel aangetekend dat er ook een aantal versoepelingen zullen worden gerealiseerd zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de fouillering en de inzet van drugshonden.

De FSV betreurt het dat de BVO eenzijdig heeft besloten de overeengekomen tekst van het bericht aan te passen en gemaakte afspraken wederom niet nakomt.

Bron: Feyenoordnet.nl

You must be logged in to post a comment Login