Nieuws

Feyenoord wil mede-eigenaar worden van nieuw stadion

on

Feyenoord en de gemeente Rotterdam botsten onlangs hard over het nieuwe stadion. Directeur Jan de Jong stelde als eis dat de club jaarlijks minimaal 25 miljoen euro in de geplande voetbaltempel wil ontvangen, en als eerste betaald te krijgen. Wethouder Adriaan Visser (D66, financiën) voelt niets voor zo’n constructie. De zaak zit muurvast.

De situatie in een notendop: om in de toekomst de concurrentie te kunnen bijbenen, wordt gewerkt aan een nieuw stadion in Rotterdam-Zuid. In plaats van huur te betalen – zoals nu in De Kuip – krijgt Feyenoord een vergoeding voor het spelen van wedstrijden in het stadion. Dat geld wordt gestoken in het spelersbudget, waarmee onder meer salarissen kunnen worden betaald. En hoe hoger dat budget, hoe groter de kans is dat je kampioen wordt.

Feyenoord en de stad hebben afspraken gemaakt. Hoe zijn die tot stand gekomen?

De basis werd gelegd in 2015. Met de geboorte van het plan Feyenoord City kwam uiteraard ook de vraag op tafel hoe een nieuw stadion – onderdeel van dit megaproject – kan worden bekostigd. Club en stadion meldden zich met dat verzoek bij het stadhuis en vroegen de gemeente Rotterdam om voor 40 miljoen euro aandelen te nemen in het nieuwe stadion. Bovendien wordt de bouwgrond aangekocht voor maximaal 60 miljoen euro (en in erfpacht uitgegeven aan de stadionorganisatie) en nog eens 35 miljoen euro in verkeer en vervoer gestoken.

Hoe werden de afspraken vastgelegd?

Op basis van een door Feyenoord aangeleverde haalbaarheidsstudie, beoordelingen door externe bureaus en toetsen kwam de zogenoemde ‘position paper’ tot stand: 17 voorwaarden waaraan Feyenoord moet voldoen voordat de gemeente Rotterdam zijn steentje bijdraagt aan het stadion. De voorwaarden lopen flink uiteen: van een plan voor de herontwikkeling van De Kuip, een mobiliteitscontract tot aan een sociaal-economisch programma, zoals banen voor bewoners van Zuid. Dit gebeurde onder de hoede van onder anderen oud-directeur Eric Gudde en ex-president-commissaris Gerard Hoetmer. De gemeenteraad ging in mei 2017 akkoord.

Heeft Feyenoord of het stadion het document ondertekend?

Daarover lopen de meningen uiteen. Volgens de gemeente Rotterdam heeft Feyenoord de haalbaarheidsstudie en de aanbiedingsbrief met handtekeningen ingeleverd. ,,Hierin staat ook de verdeling van de inkomsten uit het stadion over de betaald voetbalorganisatie en de andere financiers’’, zo meldt een woordvoerder. Onder de position paper zelf staan geen handtekeningen. ,,Maar in de stuurgroep heeft Feyenoord akkoord gegeven’’, aldus de zegsman.

Bij Feyenoord zijn ze ervan overtuigd dat er van een ‘getekend contract’ geen sprake is. Bovendien is de mening dat de oorspronkelijke financieringsstructuur, zoals die in mei 2017 gold, nu niet meer toereikend is. En dat doelen die in de position paper staan niet meer gehaald kunnen worden, zoals bijvoorbeeld overeenkomsten met mogelijke financiers. De club en het stadion zijn nu bezig met een ‘eigen’ financieringsopzet waarbij Feyenoord – direct of indirect – zelf aandeelhouder wordt van het stadion. Conclusie: de position paper is wat de club betreft niet in beton gegoten en verdient een herziening.

Over welk onderdeel van de position paper gaat nu het conflict tussen Feyenoord en de stad?

Over de harde eis van Feyenoord om in het nieuwe stadion als eerste te mogen profiteren van de verdiensten van het stadion, en dat voor minimaal 25 miljoen euro per jaar. Directeur Jan de Jong zegt hiermee in het belang van de club te handelen: de reden om een nieuw stadion te bouwen is immers altijd geweest om Feyenoord vooruit te helpen. Als eerst de gemeente wordt bediend (dividend op aandelen, erfpacht) en de banken (rente en aflossing), dan kan Feyenoord wel eens achter het net vissen. Wethouder Visser (en de gemeenteraad) wijst dit voorstel resoluut van de hand en wijst daarbij naar de position paper. ,,Er is geen aanleiding om te heronderhandelen.’’

Wat nu?

Directeur Jan de Jong van Feyenoord heeft al meermalen gezegd: ,,Wij bewegen niet meer.’’ Dat is van belang als hij binnenkort een besluit neemt over de businesscase van het nieuwe stadion. Immers, ook als dit ondernemingsplan door Feyenoord in orde wordt bevonden, ligt de vraag nog steeds op tafel in welke volgorde de revenuen van het nieuwe stadion worden verdeeld. Ofwel: gaat de club werkelijk profiteren van een gezond ondernemingsplan? Dat er volgens Feyenoord geen handtekeningen zijn gezet én de constatering van de club dat de (financiële) zaken er op dit moment anders voorstaan dan in mei 2017, sterkt De Jong in zijn eis. Bovendien gaat het belang van een gezond Feyenoord bij hem boven de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, wat bij de gemeente op nummer één staat.

Wethouder Visser houdt eveneens voet bij stuk. De veelbesproken position paper is daarbij heilig voor hem: ,,Daarin staan harde afspraken, waarbij de volgorde van uitkeringen aan financiers is geregeld. Die onderschrijven de geldschieters ook.”

Bron: AD.nl

Aanbevolen voor jou

You must be logged in to post a comment Login