Nieuws

FSV uitgesproken over de aandeelhouders

on

Rotterdam, De Kuip renoveren of overgaan tot nieuwbouw? Een vraag die al jaren zorgt voor discussie, het innemen van hardnekkige stellingen of een antwoord krijgen dat is ingegeven door de waan van de dag. Perspectief was benieuwd hoe de supporters er in staan en legde het oor te luister bij de Feyenoord supportersvereniging (FSV) en vond voorzitter Ron Smit en bestuurslid Frank de Winter bereid de verwoording op zich te nemen.

Smit valt gelijk met de deur in huis. ,,De FSV is niet interessant voor de media omdat wij ons nog niet hebben uitgesproken of wij renovatie dan wel nieuwbouw willen. Sterker nog, we gaan dit ook niet doen! Nee, wat wij willen moet het beste voor Feyenoord zijn zodat de club verder kan groeien en zich door kan ontwikkelen. Nu zijn we nog niet overtuigd wat hier het beste voor is. Eigenlijk horen we van de zogeheten Feyenoord-familie alleen wat de Stadion NV en de sportclub willen. Het is toch vreemd dat we de BVO hierover niet horen? Wat verwachten zij van de plannen, gaat de begroting daadwerkelijk omhoog door nieuwbouw dan wel renovatie en met hoeveel?”

Bij de Stadion NV is er een voorkeur voor nieuwbouw, ingegeven door het verdienmodel (hoeveel is er aan te verdienen?). Daarentegen leunt het plan om te renoveren (Red-de-Kuip) op de emotie want wie wil de Kuip niet behouden zoals deze is? Het spanningsveld tussen commercie en emotie. Smit verhaalt over een bezoek van een gast uit Amerika die bekend is met de Major League Stadiums. Hij wist wat er speelde rond de Kuip. Na afloop van zijn bezoek aan het stadion kon hij begrijpen dat er een roep om een nieuw stadion is. In de Amerikaanse stadions gaan namelijk hele families naar binnen, maken er een grote picknick van en aan eten en drinkgelegenheden geen gebrek. Kortom, het draait er om de commercie. Wat er op het veld gebeurt is secundair. In de Kuip beleven de bezoekers de voetbalwedstrijd als emotie en maken zich veel minder druk om wat er allemaal te ver-hap-snappen is. Eigenlijk komt het er op neer dat de voetbalkroket en frikandel vooral koud en zout moet zijn en in een houten bak met een rood-witte theedoek erover moet liggen en dat het de supporter een worst is dat hij in weer en wind zit en nauwelijks beenruimte heeft.

Klapvee

De supportersvereniging zegt elk onderdeel van de Feyenoord-familie een warm hart toe te dragen. Zij int bij de leden contributie en wat hiervan resteert wordt zoveel mogelijk in Feyenoord gestoken. Dat gaat van het schenken van wedstrijdballen tot een bijdragen leveren aan het videovolgsysteem. De jeugdopleiding kan sowieso jaarlijks een bijdrage tegemoet zien. Al jaren legt de FSV geld opzij voor het geval er een nieuw stadion komt zodat zij een nieuw supporters onderkomen hierin kan realiseren. Mocht er geen nieuw stadion komen dan moet dit in het huidige gebeuren. In feite is de FSV ook een investeerder evenals de supporters die een seizoenskaart aanschaffen. De FSV zit eenmaal in de zes weken aan tafel met Feyenoord en wordt bijgepraat over de ontwikkelingen op allerlei gebied, waaronder de plannen voor De Kuip. ,,De Feyenoord-familie laat volgens Smit het oor maar weinig hangen naar de supporters maar ook naar de aandeelhouders die zijn verenigd in de VASF. ,,Zij vergeten te vaak de mening van duizenden supporters,” bekritiseert Smit deze houding. ,,Supporters kunnen kritisch zijn en reageren uit emotie maar zijn ook in staat om na te denken over het stadion en adviezen te geven over de plannen.” De FSV kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de plannenmakers en de Raad van Commissarissen van de ‘lastige’ supporters maar ook van VASF af willen. ,,Zij zijn vooral op zoek naar klapvee.”

Wakker schudden

De FSV is in het bezit van drie aandelen en woont daardoor als ‘houder van die drie’ de vergaderingen van de VASF bij. Wat Smit daarbij is opgevallen dat een aandeelhouder als René de Monchy van achterhoedespeler tot voorhoedespeler is gepromoveerd. ,,Aanvankelijk zag je een stemming van ‘daar heb je hem weer, kan hij niet gaan zitten’ maar uiteindelijk heeft hij de slapende aandeelhouders wakker geschud. Hij is nu de woordvoerder van de onvrede die er heerst onder de aandeelhouders want hoe kan het zijn dat de sportclub alle informatie heeft gekregen en jullie als VASF nog geen aanbod hebben gekregen?” Een punt is gemaakt. De sportclub heeft 53 procent van de aandelen in het bezit en krijgt als ‘dank’ nieuwe velden, een tribune en een spiksplinternieuwe trainingsaccommodatie en kon ook nog eens het bezit aan aandelen veiligstellen voor het nieuwe stadion. Daarentegen liet de VASF zich nauwelijks horen. Smit: ,,Zakelijk gezien worden we aan alle kanten genaaid. Dat komt omdat we te lief en de liefde voor de club te diep zit. Daar speelt de Raad van Commissarissen en Stadion-directie op in en stellen ons voor een voldongen feit en willen de aandeelhouders dan afkopen met 6500 euro. Maar vergeet niet dat het om het zitplaatsenrecht gaat en de vraag waar we in het nieuwe stadion komen te zitten en onder welke voorwaarden?”

Aanblijven

,,De politiek zal het probleem niet zijn,” kijkt Smit vooruit op de besluitvorming in de gemeenteraad die nog voor de zomer zou moeten plaatsvinden. ,,Nee, ik denk dat het rond krijgen van de financiering het struikelblok kan worden. Het lijkt er op dat de Raad van Commissarissen en de Stadiondirectie alleen op nieuwbouw inzetten. Alle alternatieven zijn van tafel geveegd hoewel het opvallend blijft dat de stemming richting de Red-de-Kuip vertegenwoordiging in de afgelopen maanden schommelde van negatief naar positief.” Wat er uit gaat rollen is ongewis maar Smit legt tot slot een interessante vraag op tafel: ,,Wat gebeurt er met de Raad van Commissarissen en de Stadion-directie als het nieuwe stadion niet doorgaat? Kunnen zij dan wel aanblijven?”

Bron: Feyenoordnet.nl

You must be logged in to post a comment Login