Nieuws

Feyenoord, FSV en lokale driehoek eens over nieuwe beleidslijn

on

Feyenoord, de Feyenoord Supportersvereniging, de Gemeente Rotterdam, de Politie Rotterdam Rijnmond en het OM hebben onlangs het nieuwe Convenant Betaald Voetbal Feyenoord 2012/2013 ondertekend, waarbij de partijen afspraken hebben gemaakt om te komen tot normalisering van de organisatie van de wedstrijden van Feyenoord.

Aan de ondertekening is een proces van enkele maanden voorafgegaan, waarbij met name Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging intensief overleg hebben gevoerd.

Beide partijen hebben hiertoe een gezamenlijke missie geformuleerd:

(Thuis)Wedstrijden van Feyenoord dienen zich af te spelen in een Feyenoord-waardige ambiance, in een voor spelers, medewerkers en bezoekers veilige omgeving, waarin iedereen zich thuis en welkom voelt.

Deze missie sluit aan bij de doelstellingen die eerder door de alle partijen (te weten: Feyenoord, FSV, Politie, OM en Gemeente Rotterdam) werden geformuleerd. Deze schrijven voor dat voetbal vooral een feest dient te zijn, alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en het aantal incidenten in en rond het stadion wordt geminimaliseerd.

Dadergericht in plaats van generiek

De nieuwe beleidslijn die wordt ingezet is er nadrukkelijk op gericht om goed gedrag te belonen en wangedrag strenger te bestraffen. Generieke, voor alle bezoekers geldende maatregelen worden vervangen door een herkenbare dadergerichte aanpak, waarbij individuen die zich misdragen kunnen rekenen op passende sanctiemaatregelen.

In een speciale notitie zijn door Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging afspraken gemaakt over een aantal maatregelen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat de missie binnen drie jaar worden gerealiseerd en dat iedere supporter op een supportersvriendelijke manier de wedstrijden van Feyenoord kan beleven.

Een van de maatregelen die wordt genomen heeft betrekking op de stewardorganisatie. Partijen streven ernaar om de ‘gele muur’ te laten verdwijnen. Enerzijds door een verbetering van de kwaliteit van het stewardkorps, maar ook door meer aandacht te schenken aan uitstraling en professionaliteit. Tevens worden op sommige plaatsen in het stadion stewards ingezet die een vertrouwde band hebben met supporters, waardoor de herkenbaarheid en het onderlinge respect toeneemt.

Doel hiervan is een einde te maken aan de ogenschijnlijke overbevolking van een aantal vakken en ervoor te zorgen dat trappen en vluchtwegen vrijgehouden worden. Dit laatste is met name voor politie en brandweer een heikel punt. Feyenoord is al regelmatig door deze partijen op de vingers getikt vanwege gevaarlijke situaties die zich bij de thuiswedstrijden in een aantal vakken voordoen. Dit probleem doet zich ook voor op andere plaatsen in het stadion, met name in de Gele Sector. Door een intensivering van de kaartcontrole, de inzet van herkenbare stewards maar ook en vooral de medewerking van supporters hopen club en supportersvereniging ook in dat deel van het stadion het gewenste resultaat te kunnen bereiken.

Als het nieuwe beleid succesvol blijkt, wordt direct begonnen met het afbouwen van een aantal veiligheidsmaatregelen. Hiermee is overigens al een begin gemaakt, hetgeen van positieve invloed is op de rijvorming voor het stadion. Naast het laten verdwijnen van ‘de gele muur’ zal er gerichter of zelfs niet gefouilleerd worden, worden de id-controles afgeschaft en worden drugshonden alleen nog ingezet wanneer daar echt aanleiding toe is. Ook zou de stoelnummering, die dit seizoen is ingevoerd op de Groene Sector, met ingang van het seizoen 2013-2014 eventueel weer ongedaan gemaakt kunnen worden.

Uitvloeisel van het nieuwe beleid is tevens een aanpassing van de Gedragsregels van Feyenoord. Daarin wordt uitgegaan van het principe ‘high trust, high penalty’. Op basis van de Richtlijn Stadionverbod KNVB zijn de daarin vermelde overtredingen ingedeeld in drie categorieën. Overtredingen in de laagste (A) categorie zullen niet langer direct worden gemeld aan de KNVB. Daarentegen kunnen supporters, die misbruik maken van een versoepeling van de veiligheidsmaatregelen rekenen op dubbele straffen vanuit de club zelf. Tegelijkertijd voorzien de aangepaste Gedragsregels in betere beroepsmogelijkheden voor supporters. De nieuwe gedragsregels zullen met ingang van de wedstrijd Feyenoord – RKC Waalwijk van zaterdag 1 december van toepassing zijn.

Download hier de Gedragsregels van Feyenoord Rotterdam 2012/2013.

You must be logged in to post a comment Login