Nieuws

Feyenoord en FSV starten Feyenoord Supportersraad

on

Met ingang van het seizoen 2013-2014 introduceren de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) en Feyenoord een nieuw overlegorgaan: de Feyenoord Supportersraad. Daarmee geven club en supportersvereniging invulling aan de wens om te komen tot een opvolger van eerst de Klankbordgroep en later het Feyenoord Supportersplatform. De Feyenoord Supportersraad vormt onderdeel van een door Feyenoord en de supportersvereniging in februari 2012 opgestelde overlegstructuur en sluit aan op het reguliere zeswekelijkse overleg tussen het bestuur van de FSV en de clubleiding.

De Feyenoord Supportersraad heeft als doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters, waarbij club en supporters elkaar gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen en elkaars standpunten kunnen uitleggen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en communiceren.

Het nieuwe overlegorgaan heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur, identiteit, binding en betrokkenheid. Technische zaken komen tijdens bijeenkomsten van de Supportersraad niet aan de orde.

Eens per drie maanden zal de FSR bijeen komen. Indien nodig kunnen Feyenoord en de FSV gezamenlijk besluiten om extra bijeenkomsten te organiseren. Bijeenkomsten worden geleid door een bestuurslid van de FSV.

Meer informatie over de Feyenoord Supportersraad is te vinden via www.feyenoordnet.nl/supportersraad. Via die website kunnen supporters zich ook aanmelden voor de Feyenoord Supportersraad.

Bron: Feyenoord.nl

You must be logged in to post a comment Login