Nieuws

Feyenoord boekt 5,9 miljoen euro verlies over periode ‘18-‘19

on

Feyenoord heeft het boekjaar 2018-2019 afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van iets meer dan een half miljoen euro. Doordat het resultaat op transfers – zoals al was voorzien en benoemd in het jaarverslag 2017-2018 – negatief uitpakte, is het totaal resultaat over het genoemde boekjaar € 5,9 miljoen negatief.

Het negatieve transferresultaat kwam tot stand door afschrijvingen op de spelersgroep en relatief beperkte opbrengsten uit transfers. De hoge afschrijvingslasten zijn mede het gevolg van gedane investeringen in de spelersgroep in het seizoen 2017-2018.

Het behaalde positieve bedrijfsresultaat stemt tot tevredenheid, onder meer omdat dit werd gerealiseerd met investeringen in 1908, dat gedurende dit boekjaar in gebruik werd genomen als nieuwe trainingsaccommodatie van de eerste selectie. Bovendien werd een start gemaakt met de bouw van een nieuwe accommodatie voor de Feyenoord Academy, waar ook een substantiële investering voor is gedaan. Dit state of the artcomplex voor de jeugd is in juli 2019 opgeleverd en binnen budget gerealiseerd. 

Feyenoord is, zo blijkt uit de jaarcijfers, een financieel gezonde club met een eigen vermogen van ruim 25 miljoen euro. De club gaat ervan uit ook volgend jaar weer een positief bedrijfsresultaat te behalen, mede door het bereiken van de groepsfase van de UEFA Europa League.

Het volledige jaarverslag 2018-2019 van Feyenoord is hier te vinden. Wil je de toelichting van interim algemeen directeur Mark Koevermans zien? Bekijk deze in de videospeler.

Bron: FEYENOORD.nl

You must be logged in to post a comment Login