Nieuws

Feyenoord achter uitstel besluit over stoppen of voortgang competitie

on

Feyenoord heeft er begrip voor dat de KNVB vandaag (donderdag) geen besluit heeft genomen over het wel of niet voortijdig beëindigen van de competitie. De voetbalbond gaf vanmiddag aan dat meer tijd nodig is om de gevolgen van de twee resterende scenario’s op een rij te zetten. Het gaat dan om de impact van het uitspelen van de competitie na 30 juni of het per direct definitief afbreken van de huidige voetbaljaargang.

De KNVB heeft de clubs en de ECV uitgenodigd volgende week dinsdag met elkaar deze twee resterende scenario’s te bespreken. Waarbij voor het scenario ‘Uitspelen na 30 juni’nadrukkelijk wordt aangegeven dat hiervan alleen sprake kan zijn als tegen die tijd de overheid en het RIVM hier goedkeuring voor geven. ‘Omdat vanzelfsprekend de veiligheid van spelers, supporters, clubmedewerkers, scheidsrechters en trainers voorop staat.’ 

Feyenoords algemeen directeur Mark Koevermans denkt dat het goed is dat nu de tijd wordt genomen voor een zorgvuldige afweging. ‘Sommige clubs wilden vandaag de stekker er al uit trekken. Ook voor ons is het uiteraard een reële optie dat de competitie uiteindelijk niet wordt uitgespeeld.’

‘Je ziet’, stelt Koevermans, ‘dat vrijwel alle andere Europese competities ook de ontwikkelingen nog even afwachten en hun competities vooralsnog alleen hebben uitgesteld. Een niet afgemaakte competitie is voor iedereen immers sportief zeer onbevredigend, voor zowel spelers als supporters. Bovendien is de financiële impact voor clubs groot, wanneer je er een streep onder zet. Dus laten we onszelf de tijd gunnen zaken goed op een rij te zetten.’

Feyenoords algemeen directeur betreurt het dat de clubs hierover de afgelopen dagen niet op een lijn zaten en vooral dat sommigen tegen de afspraken in de laatste dagen hun (particuliere) mening al ventileerden in de media. ‘Dat is misschien goed voor de eigen pr maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing.’

‘Laat helder zijn dat alle clubs en ook wij bij Feyenoord ons heel goed realiseren dat voetbal nu meer dan ooit slechts bijzaak is. In deze sombere tijden blijkt eens te meer hoe waar het cliché is dat het enige dat echt telt, er echt toe doet, ieders gezondheid is. Zeker dan ook van mijn kant een woord van grote waardering voor al die mensen – van vakkenvuller tot medisch specialist – die deze weken zo hard voor ons allen werken.‘

Dat gezegd hebbende, is de financiële impact die het coronavirus nu al op Feyenoord heeft fors, stelt Koevermans. Bij een grote club als Feyenoord heb je het over miljoenen die we nu mislopen, terwijl het gros van de uitgaven wel gewoon door gaat. We hebben als clubs ook een grote verantwoordelijkheid naar al ons personeel, te trachten de impact van deze crisis zo klein mogelijk te houden. Dat is ook een aspect dat we mee moeten wegen.’

Doordat afgelopen jaren gezond financieel beleid is gevoerd, houdt Feyenoord het volgens Koevermans nog wel even vol. ‘Maar daar zit natuurlijk een grens aan. Ook om die reden zou het heel goed zijn als we de competitie in juni, juli en mogelijk augustus toch kunnen uitspelen. En nogmaals: mits verantwoord! We gaan echt geen risico’s nemen of iets doen tegen de adviezen in van het RIVM. Maar feit is dat niemand nu weet hoe de situatie bijvoorbeeld in de loop van juni of juli is. Laat ons dus rustig de ontwikkelingen de komende weken afwachten. Definitief een streep onder het seizoen zetten, kan over een paar weken altijd nog.’

Nog veel belangrijker dan het al dan niet afmaken van dit seizoen is volgens Koevermans overigens dat het nieuwe seizoen straks gewoon van start kan gaan. In hoeverre Feyenoord het voetbaljaar 2020-2021 dan noodgedwongen in zal gaan met een fors lagere begroting, kan Koevermans op dit moment nog niet aangeven. ‘Dat we financieel terug gaan, is duidelijk maar over de omvang is nog niet heel veel te zeggen. Dit zal voor vrijwel alle clubs gelden.’

Veel zal volgens hem ook afhangen van hoe zeer de Coronacrisis ook de achterban van Feyenoord financieel-economisch raakt. ‘Ook met de supporters en onze vele zakelijke relaties leven we natuurlijk mee. We benaderen en spreken er dezer dagen velen. Voor hen geldt natuurlijk net als voor Feyenoord dat er naast zorgen over de gezondheid sprake is van onzekerheid over de economische impact. Heb ik mijn baan straks nog; hoe komt mijn bedrijf uit deze storm? De zorgen zijn groot. We willen hier als club liefst zo veel mogelijk samen met hen doorheen komen.’

Dat Feyenoord door de Coronacrisis een stap terug moet doen qua begroting, zegt volgens Koevermans niks over de sportieve ambities. ‘Gevoelsmatig is het nu nog lichtjaren weg, maar als het normale leven zich straks herpakt, moet Feyenoord er gewoon weer staan. Ook andere clubs zullen een pas op de plaats of stap terug moeten maken. Bovendien zeggen geld en begroting veel maar niet alles, dat hebben we als Feyenoord al vaker bewezen. Ongeacht de financiële verhouding willen we ook volgend seizoen gewoon weer meedoen om de prijzen.’

Bron: Feyenoord.nl

Aanbevolen voor jou

You must be logged in to post a comment Login