Nieuws

Drie nieuwe bestuursleden voor de FSV

on

Op maandag 10 december kwamen de leden van de FSV weer bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Varkenoord. Na de opening (+ één minuut stilte voor de overleden leden), mededelingen (twee afzeggingen), het Jaarveslag, de Jaarrekening, het verslag van de Kascommissie, de Begroting en het kiezen van de nieuwe Kascommissie werd het bestuur gekozen.

Danker Kouwen en Jeroen Ibbelings hadden zich niet herkiesbaar gesteld. John van den Helder bleef penningmeester; ook Remco Ravenhorst bleef algemeen bestuurslid. Ad-interim voorzitter Ron Smit was verkiesbaar als voorzitter, Frank de Winter bleef wel in het bestuur, maar was nu verkiesbaar als algemeen bestuurslid. Nieuw te kiezen bestuursleden waren Loet van den Berg als secretaris, Linda Leeuwenburg-van der Valk en Rolph Heesakker. Linda wil zich gaan bezighouden met communicatie en Ralph met procesmanagement. Zij werden allen gekozen, waarmee het aantal bestuursleden op zeven blijft. Hierbij onze felicitaties en veel succes toegewenst.

Een uitgebreid verslag van deze ledenvergadering staat in de komende Hand in Hand te lezen.

Bron: Feyenoordnet.nl

You must be logged in to post a comment Login