Nieuws

Commissie milieueffectrapportage stuurt Feyenoord City terug naar de tekentafel

on

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de werkvoorbereiders van Feyenoord City geadviseerd nog eens goed te kijken naar de bereikbaarheid van het nieuwe stadion, dit valt te lezen op de website van Dagblad010

Er zijn volgens de site ook andere onzekerheden aangetroffen op het gebied van externe veiligheid en geluidshinder. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen. DCMR Milieudienst Rijnmond vroeg, namens de gemeente Rotterdam, de Commissie om het milieueffectrapport te toetsen voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan. Zo wordt onder meer gesproken over de grootte van de strekdam in de Nieuwe Maas en moeten de risico’s met betrekking tot aanvaringen opnieuw bekeken worden, ook adviseert de commissie nog eens goed te kijken naar de onzekerheid van de eventuele derde oeververbinding over de Nieuwe Maas.

De BVO Feyenoord heeft nog steeds geen beslissing genomen of een nieuw stadion aan de financiële verwachtingen voldoet. Feyenoord wil de garantie dat het stadion minimaal 25 miljoen euro per jaar opbrengt. Echter lijkt deze garantie er niet te komen. Ook de Vrienden van Feyenoord lijkt er steeds meer twijfel te ontstaan of een nieuwbouw stadion wel rendabel genoeg zal zijn. Tenslotte wordt deze zomer het advies van de Rotterdamse Rekenkamer verwacht. Naar alle waarschijnlijkheid zal Feyenoord pas na de uitkomst van de Rekenkamer beslissen de knoop doorhakken omtrent eventuele nieuwbouw.

You must be logged in to post a comment Login