Nieuws

Businesscase: ‘Garantie 25 miljoen euro voor Feyenoord ligt niet vast’

on

Het staat niet vast dat Feyenoord in het nieuwe stadion gegarandeerd jaarlijks 25 miljoen euro krijgt. Dat bedrag kan veranderen bij een tegenvallende netto omzet van het nieuw te bouwen stadion aan de Maas. Dat staat in de aangepaste ‘Businesscase 2.0’ van het stadionproject.

De conclusie is in tegenspraak met eerdere uitlatingen van Feyenoord-directeur Jan de Jong die vanuit het stadion jaarlijks 25 miljoen euro gegarandeerd uitgekeerd wil krijgen als speel- en prestatievergoeding.

Letterlijk staat in een toelichting op de Businesscase 2.0 te lezen: ‘Tegelijkertijd moet er ook bij tegenvallende omzet voldoende operationeel resultaat zijn om aan de verplichtingen aan de financiers van het stadion te kunnen voldoen. Als zekerheid hiervoor is in de Business Case en de financiering ingebouwd dat tegenvallers in de netto omzet in mindering worden gebracht op de speel- en prestatievergoeding aan de BVO.’

Feyenoord krijgt jaarlijks 25 miljoen euro voor het spelen in het nieuw te bouwen stadion. In eerste instantie zou dat 17,5 miljoen zijn met een variabel deel van 7,5 miljoen. Daar ging de club niet mee akkoord.
Om de speel- en prestatievergoeding van 25 miljoen euro mogelijk te maken is de financieringsstructuur aangepast. Nu blijkt echter dat de vergoeding afhankelijk is van de netto omzet en dus niet ‘vast’ is maar alsnog ‘variabel.’

De vraag is wanneer is er sprake van tegenvallende netto omzet, waardoor de vergoeding voor Feyenoord in gevaar komt? De officiële reactie van de Feyenoord City stuurgroep is hierop: “Bij de realistische en door ISG-gevalideerde Business Case is de 25 miljoen euro voor Feyenoord onderdeel van de vaste kosten en daarmee een zekerheid voor Feyenoord.”
 
“Van de 63.000 plaatsen zijn er 56.000 ingeruimd voor supporters. Wij rekenen ermee dat er gemiddeld 46.000 kaarten (een combinatie van seizoenkaarten en losse verkoop) verkocht worden.”
 
“Mocht onverhoopt de Business Case een keer tegenvallen dan hebben we nog voldoende instrumenten om bij te sturen waardoor het bedrag voor Feyenoord toch minimaal 25 miljoen euro kan blijven,” aldus de stuurgroep Feyenoord City.

Bron: Rijnmond.n

Aanbevolen voor jou

You must be logged in to post a comment Login