Nieuws

Belangrijke mededeling voor supporters die naar AZ – Feyenoord gaan

on

Feyenoordsupporters die naar de wedstrijd AZ – Feyenoord gaan, hebben vandaag onderstaande mail in hun mailbox ontvangen..

Feyenoord doet een beroep op supporters die met de auto-combi gaan en eenmalig hun kaart willen omruilen voor een vertrek per bus..

Beste Feyenoord-supporter,

Lees onderstaande goed en aandachtig door i.v.m. een wijziging in de bezoekregeling voor de wedstrijd AZ – Feyenoord zaterdag 3 mei, aanvang 18.45 uur.

Verzoek om meer kaarten
Tijdens het vooroverleg voor deze wedstrijd op woensdag 2 april 2014 werd aan de vertegenwoordigers van Feyenoord verteld, dat voor Feyenoord-supporters 750 kaarten beschikbaar waren en dat dezelfde vervoersregeling (100% vrijwillige auto-combi) als in voorgaande jaren zou gelden. Echter, vanwege negatieve ervaringen bij de bekerwedstrijd AZ – Ajax van donderdag 27 maart had de burgemeester van Alkmaar besloten dat voor een ander, verder van Alkmaar gelegen, omwisselpunt gekozen moest worden (omwisselpunt Twaalfmaat is komen te vervallen).

Tijdens datzelfde vooroverleg heeft Feyenoord dringend verzocht om meer kaarten voor haar supporters beschikbaar te stellen. AZ was hiertoe bereid door middel van het ombouwen van het bezoekersvak tot staanvak. Hieraan werd de voorwaarde verbonden, dat de kosten voor het ombouwen voor rekening van Feyenoord zouden komen. Tevens werd afgesproken, dat wanneer er 1.000 kaarten voor Feyenoord-supporters beschikbaar zouden zijn er opnieuw over een vervoersregeling gesproken diende te worden. Dit vanwege de beperkingen die er bij het bezoekersvak van AZ ten aanzien van de parkeercapaciteit zijn. Uiteindelijk bleken deze kosten erg hoog, waarna Feyenoord heeft moeten besluiten om af te zien van deze optie. Feyenoord heeft daarop direct verzocht om net als Benfica over 850 kaarten te mogen beschikken. Hierop kwam een akkoord vanuit Alkmaar.

Kaartverkoop
Vanwege Koningsdag kon Feyenoord niet de gebruikelijke verkoopperiode aanhouden. Houders van een Silvercard liepen op zaterdag 27 april immers het risico dat hun verkooppunt gesloten was. Om die reden werd besloten de verkoop een week naar voren te halen en de kaarten in een korte periode in de verkoop te doen. De verkoop startte op woensdag 16 april en op zaterdagochtend 19 april werden de laatste kaarten verkocht. Zo’n 160 supporters kochten een kaart voor een vrijwillige buscombi, 690 supporters gaven de voorkeur aan vervoer per auto.

Toen Feyenoord zoals gebruikelijk AZ informeerde over het verloop van de kaartverkoop ging er plotseling een aantal alarmbellen af. AZ liet Feyenoord weten dat het met de Gemeente Alkmaar had afgesproken dat bij 850 kaarten voor Feyenoord-supporters er minimaal 350 supporters per bus diende te reizen. Met Feyenoord was dit echter nooit besproken. Uiteindelijk bleek, dat hierover wel een passage was verwerkt in het zogenoemde ‘afsprakenformulier’ dat voor elke wedstrijd wordt opgemaakt en door AZ aan Feyenoord was toegezonden. Omdat Feyenoord zelf ook van elk vooroverleg een verslag maakt, en waarin hierover dus niets was vermeld, is hier verder geen acht opgeslagen.

Parkeercapaciteit
Volgens Feyenoord was er echter nog steeds geen probleem. De club had immers richting de eigen aanhang gecommuniceerd, dat supporters met minimaal vier personen in een voertuig diende te reizen. Met 690 supporters in maximaal 173 auto’s, aangevuld met drie bussen, zouden we dus ruimschoots binnen de beschikbare capaciteit blijven en zelfs nog minder ruimte innemen dat in voorgaande seizoen het geval was geweest. Zo is dit ook teruggekoppeld naar AZ en de Gemeente Alkmaar, die echter van geen wijken wilden weten.

Onderhandelingen met Alkmaar
Rond het afgelopen weekend zijn vanuit de club en achter de schermen supporters benaderd waarvan bekend is dat de regelmatig in groepsverband reizen, met het verzoek om alsnog per bus naar Alkmaar te gaan. Een aantal supporters wilden hier aan meewerken, maar het bleken er te weinig om aan de eisen vanuit Alkmaar te kunnen voldoen. Op maandag en dinsdag is er nog druk onderhandeld met de Gemeente Alkmaar. Op dinsdagmiddag liet de burgemeester weten dat hij vast wilde houden aan de (in zijn ogen) gemaakte afspraken: 350 supporters met de bus, 500 supporters met de auto.

Daar waar we vandaag de reguliere infomail met informatie over de wedstrijd hadden willen sturen, moeten we ons vandaag dus richten tot de 690 supporters die een kaart voor de autocombiregeling hebben gekocht, met het verzoek alle medewerking te verlenen aan een oplossing voor dit probleem.

Voorstel
Feyenoord staat op het standpunt dat we met alle supporters naar Alkmaar gaan. Hiervoor doen we dus een beroep op de onderlinge solidariteit van de supporters die een kaart voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag hebben gekocht, waarbij we hier als club iets tegenover willen stellen. Ons voorstel c.q. verzoek:

Heb je een kaart voor de autocombiregeling gekocht, meld je dan in het belang van alle supporters aan om het laatste stuk met de bus te reizen. Op de plek waar we tevens een omwisselpunt voor de autocombiregeling zullen inrichten kun je je auto parkeren en overstappen in de bus. Op deze parkeerplaats blijven stewards van Feyenoord achter om de voertuigen te bewaken. Als tegenprestatie voor je medewerking ontvang je 50% van het betaalde bedrag retour. Dit geldt dus alleen voor de mensen die met een autocombikaart alsnog in de bus stappen en het hiermee mogelijk maken dat alle 850 supporters die een kaart hebben gekocht de wedstrijd kunnen bijwonen.

Ben je in het bezit van een autocombi voucher? Meld je dan aan voor de bus door op deze link http://www.feyenoord.nl/omwisselformulier te klikken en je vervolgens aan te melden.

Wij hopen dat zich op deze manier voor vrijdag 12.00 uur minstens 190 supporters melden die alsnog met de bus meereizen. Is dat niet het geval, dan wordt door de Gemeente Alkmaar geen toestemming verleend om naar Alkmaar te komen en worden er geen toegangskaarten verstrekt door AZ.

Vrijdagmiddag zullen wij uitsluitsel geven, hopelijk in de vorm van een reguliere infomail waarin alle afspraken die rond deze wedstrijd gemaakt zijn nader worden toegelicht.

Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat Feyenoord na de wedstrijden in contact zal treden met zowel AZ als de Gemeente Alkmaar over de gang van zaken. Seizoenen achtereen hebben we positieve ervaringen opgedaan in Alkmaar. Slechte ervaringen met supporters van een andere club zorgen er vervolgens voor dat AZ – Feyenoord een wedstrijd met een hoog-risico is, met alle gevolgen voor de supporters van Feyenoord vandien. Voor de korte termijn rest ons helaas niets anders dan met een snelle oplossing te komen, zodat iedereen in elk geval bij de laatste wedstrijd van het seizoen aanwezig kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Feyenoord Rotterdam N.V.

Bron: Feyenoord

20140430-163529.jpg

You must be logged in to post a comment Login