Nieuws

Ambassadeur Feyenoord moet nieuw stadion promoten

on

Een week na het afketsen van het vorige plan, werkt Feyenoord al aan een nieuw voorstel om over vijf jaar een nieuw stadion te openen. De clubleiding denkt na over een ambassadeur die voor een breed maatschappelijk draagvlak moet zorgen. De huidige directie verdwijnt dan naar de achtergrond. Dat meldt het AD.
Verschillende betrokkenen bevestigen tegen het AD dat Feyenoord na het likken van de wonden ook weer aan de toekomst denkt. Een toekomst in een nieuw stadion, dat medio 2018 geopend zou moeten worden.

De Rotterdamse club zag vorige week hoe een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad de handen aftrok van Het Nieuwe Stadion (HNS). Het voorstel, in de vorm van een gemeentelijke garantstelling voor een lening van 165 miljoen euro, werd donderdagochtend op het allerlaatste moment ingetrokken. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam had het college van b en w nog aan een meerderheid kunnen helpen, maar haakte een avond eerder af. Net als coalitiepartij D66 eerder die week.

Hoewel zwaar aangeslagen door de afwijzing voerde de leiding een dag later meteen topoverleg. Maandag kwam de raad van commissarissen van de club bijeen. Feyenoord is vastberaden om met een nieuw voorstel te komen, omdat de club van mening is dat alleen met een nieuw stadion de toekomst is veiliggesteld. De totaalkosten van het vorige bouwplan werden geraamd op 362 miljoen euro.

Feyenoords algemeen directeur Eric Gudde en stadiondirecteur Jan van Merwijk zullen naar verwachting een bescheiden rol spelen, zodra de nieuwe plannen zijn afgerond. Zij waren bij het vorige plan de belangrijkste woordvoerders.

De club denkt aan de aanstelling van ‘een prominent pleitbezorger’, iemand met gezag en aanzien die zowel pers, publiek als politiek moet overtuigen van het nut en de noodzaak van een nieuw stadion.

Intern is Feyenoord inmiddels tot de conclusie gekomen dat de club steken heeft laten vallen bij het ‘verkopen’ van de eigen boodschap. Officieel wil de club niet reageren op berichten over een nieuw stadionplan en de mogelijke aanstelling van een boegbeeld, dat vooral het publieke belang van een nieuw voetbalstadion zal moeten benadrukken.

Nieuw college van b en w in 2014
Feyenoord heeft geen haast met het opstellen en het indienen van een nieuw stadionplan. Vrijwel alle fracties in de Rotterdamse gemeenteraad hebben aangegeven dat zij een eventueel nieuw verzoek van Feyenoord niet vóór afloop van de huidige collegeperiode, in maart 2014, in behandeling willen nemen. De hoop bij de club is nu dat de partijen hun stadionstandpunt opnemen in hun verkiezingsprogramma, en het onderwerp wordt veiliggesteld in het coalitie-akkoord.

You must be logged in to post a comment Login