Nieuws

ALV Supporters steunen Feyenoord

on

Afgelopen donderdag heeft de jaarlijkse ALV van de vereniging Supporters steunen Feyenoord (SsF) plaatsgevonden. Op een redelijk druk bezochte avond -met opvallende afwezigen- werd aan de leden verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, antwoord gegeven op vragen, en gediscussieerd over de toekomst…

Het begon mooi, afgelopen januari. De ALV besloot toen om door te gaan met het inzamelen van financiële middelen om de club weer gezond te maken. Na het behalen van het eerste doel, EUR 1 miljoen, werd besloten om voluit verder te gaan om Feyenoord verder vooruit te helpen. Om concreet aan een doel te kunnen werken is door Feyenoord beloofd om, zodra er een concreet plan is voor een nieuw (of gerenoveerd) stadion, openheid van zaken te geven. SsF kan vervolgens bekijken met welk doel er een nieuwe actie kan worden opgezet, om ervoor te zorgen dat Feyenoord daadwerkelijk en concreet vooruit geholpen wordt. Op de vergadering wordt duidelijk dat een deel van de leden graag zou zien dat er zelf actie ondernomen wordt, en niet wordt gewacht totdat er openheid komt vanuit Feyenoord. In een ingekomen stuk geven 3 leden aan het bestuur ter overweging om zelf alvast een plan op te zetten, onafhankelijk van wat de uitkomst van de stadiondiscussie wordt. Een lange discussie is het gevolg, met als uitkomst dat het bestuur de mogelijkheden hiertoe gaat bekijken.

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar, en geeft inzage in de financiële situatie van SsF. Gedurende het jaar zijn diverse bijeenkomsten geweest, zowel bestuursvergaderingen als bijeenkomsten met de drie grondleggers van de vereniging: Vrienden van Feyenoord (VVF), Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging (FSV). Eind juli 2012 wordt door Pim Blokland naar buiten gebracht dat de VVF het streefbedrag van EUR 30 miljoen bij elkaar hebben gebracht. “We stoppen zeker niet, en zijn van plan nog minimaal een jaar door te gaan”, aldus de voorman van de VVF op dat moment. Begin augustus blijkt echter dat de site www.supporterssteunenfeyenoord.nl uit de lucht is. Ook bleken de verwijzingen op de officiële site van Feyenoord verdwenen. Het bestuur geeft aan gelijk actie te hebben ondernomen, en de webmaster van Feyenoord in kennis te hebben gesteld. Deze was net zo verbaasd als iedereen, omdat hij aangaf hier niets vanaf te weten. Het bestuur heeft vervolgens een directielid van Feyenoord een mail gestuurd met een verzoek tot opheldering. Ook de webmaster heeft zich nog tot de directie gericht, met de vraag of de site weer in de lucht dient te komen. Tot op heden is de site van SsF echter nog steeds uit de lucht. De in de zaal aanwezige supporters reageren verbijsterd, en vragen zich af of de club eigenlijk wel wil dat supporters de club helpen. Helaas, aangezien geen vertegenwoordiger van de VVF of Feyenoord zelf de moeite heeft genomen om naar de ALV te komen, kan deze vraag niet aan de betreffende mensen gesteld worden….

Het bestuur geeft aan dat er in de komende tijd (streefdatum december 2012) een geheel nieuwe site van SsF zal worden gepresenteerd. Een site die losstaat van Feyenoord, en geheel door SsF zal worden gemaakt en beheerd. Mensen kunnen niet alleen makkelijk geld overmaken, maar ook zal er informatie beschikbaar komen over SsF. Aan de goedkeuring vanuit de zaal te merken is dit voor veel mensen een goede zaak. De vergadering eindigt met de belofte van het bestuur te gaan onderzoeken of en op welke manier er binnen afzienbare tijd een plan van aanpak gemaakt kan worden. Een plan om inkomsten te genereren. Om ervoor te zorgen dat de club er financieel weer verder bovenop komt. Voor supporters, door supporters. Supporters steunen Feyenoord (SsF) gaat door!

Bron: feyenoordnet.nl

You must be logged in to post a comment Login