Nieuws

‘Alle opties omtrent Stadion liggen open’

on

Ruim 10 maanden geleden zijn Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord aan de slag gegaan met het advies van de verkenners om exclusief met Feyenoord Founders Consortium (FFC) hun plan voor de Vernieuwbouw van De Kuip uit te werken. Dit plan is nu van de baan. René van Ierschot gaf, in zijn rol van voorzitter van de stuurgroep Stadionvernieuwing, woensdagochtend tijdens een persbijeenkomst een uitgebreide toelichting op dit besluit waarvan de kern hieronder is weergegeven.

Geen overeenstemmig
De directies en Raden van Commissarissen van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord en FFC (bestaande uit BAM, AM en Siemens) hebben geen overeenstemming bereikt over de vernieuwbouw van De Kuip. Na een uiterst zorgvuldig proces zijn partijen tot deze vervelende maar definitieve conclusie gekomen.

Zoals bekend wil Feyenoord met een ‘vernieuwbouwde’ Kuip het stadion toekomstbestendig maken, daarmee meer inkomsten genereren om zo de spelersbegroting flink te verhogen om daarmee minimaal weer in de buurt te komen van die van Ajax, PSV en clubs uit de subtop in Europa. Feyenoord heeft nu een spelersbudget van circa 12 miljoen euro en loopt daarmee ver achter bij de concurrenten. Een volledig vernieuwbouwde Kuip, met op alle gebieden betere faciliteiten en daarmee betere exploitatiemogelijkheden moest Feyenoord in een klap op een vergelijkbaar niveau brengen.

Ultieme aanbieding

Afgelopen maandag heeft de projectleiding moeten constateren dat dit niet lukt. BAM heeft Feyenoord een ultieme aanbieding gedaan voor een vernieuwbouwd stadion dat een investering vraagt van 215 miljoen plus indexering. Het gaat dan over een stadion met minder voorzieningen dan destijds gepresenteerd aan de verkenners. Het stadion in de nieuwe aanbieding bevat bijvoorbeeld 20.000 vierkante meters minder commerciële ruimte. Van Ierschot: ‘Kort en goed gezegd komt het er op neer dat Feyenoord met deze aanbieding een investeringsrisico zou nemen van ruim boven de 220 miljoen euro, in de wetenschap dat in elk geval de eerste vijf tot tien jaar het spelersbudget maar zeer marginaal zou kunnen worden verhoogd. Feyenoord heeft daarom moeten besluiten de onderhandelingen te staken.’

Kosten

Even terug in de tijd. In april 2014 hebben de verkenners (Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt) die onderzoek deden naar een toekomstbestendige huisvesting van Feyenoord, hun voorkeur uitgesproken voor de vernieuwbouwvariant van FFC/BAM. Samen met FFC is Feyenoord gaan werken aan de uitwerking van deze variant. In november 2014 kwam FFC/ BAM tot de conclusie dat de kosten uiteindelijk veel hoger zouden uitvallen dan in april gedacht. In totaal zouden deze meer dan 250 miljoen bedragen. Dat was veel te veel.

De partijen zijn toen gaan zoeken naar alternatieven. Er is door alle partijen hard gewerkt aan een alternatief plan voor een stadion dat is te financieren, op een gezonde wijze is te exploiteren is en dat er ook voor zou zorgen dat het primaire doel – meer geld voor betere spelers en een up to date, toekomstbestendig stadion kon worden gerealiseerd. Alle betrokkenen hebben lang gedacht dat dit zou gaan lukken. Feyenoord heeft veel waardering voor de inzet en instelling van FFC in dit proces. En ook van de Gemeente Rotterdam, supporters, potentiële financiers en niet te vergeten de eigen medewerkers van Stadion en BVO.

Vorige week, op woensdag 4 maart, gingen de onderhandelingen de laatste fase in. Stadion en BVO wisten toen dat het moeilijk zou worden, maar een positieve afloop leek nog steeds mogelijk. Feyenoord wilde een uiterste prijs afspreken op basis van prijspeil einde bouw van 206 miljoen euro. Dat was al meer dan de eigenlijke bovengrens van 200 miljoen. Daarmee zat er aan de kant van de club echt geen enkele rek meer in. Alle zeilen zouden moeten worden bijgezet om de doelstellingen te bereiken. Toen BAM aangaf het gevraagde werk echt niet te kunnen uitvoeren voor minder dan 215 miljoen, met daar bovenop een indexering, hebben stadion en club afgelopen maandag in goed gezamenlijk overleg vastgesteld dat de onderhandelingen niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat zullen leiden. Daarop is besloten de onderhandelingen te staken.

Alle opties open

Van Ierschot kon nog niets zeggen over hoe Feyenoord nu verder gaat. ‘Er is geen plan B. Alle aandacht en energie is gestoken in de uitwerking van het FFC plan. Vast staat dat De Kuip niet het eeuwige leven heeft. Vast staat ook dat de ambitie blijft om de spelersbegroting van Feyenoord omhoog te krijgen. We houden nu alle opties open. En zullen de komende maanden dus naar de plannen van Red de Kuip kijken, maar ook naar die van eventuele andere verbouw- of nieuwbouwinitiatieven.

Bron: Feyenoord.nlYou must be logged in to post a comment Login