Nieuws

Feyenoord en Rotterdam willen parkeeroverlast verminderen

on

Feyenoord en Rotterdam willen bezoekers van Feyenoord City meer gaan spreiden, om zo de parkeeroverlast in de omgeving te verminderen. Voetbalclub en gemeente schrijven in hun zogeheten bereikbaarheidsplan dat fans straks makkelijk met het ov, de fiets en de auto van en naar het nieuwe stadion moeten kunnen komen.

Er zullen wedstrijdkaartjes worden verkocht inclusief openbaar vervoer en kaartjes die recht geven op een parkeerplek wat verder weg van het stadion. En er komen meer bewaakte fietsenstallingen.

Club en gemeente hopen dat met dit soort maatregelen voorkomen wordt dat iedereen op hetzelfde moment op dezelfde manier naar het stadion gaat, met opstoppingen en overlast voor de omgeving tot gevolg.

Jaarlijkse evaluatie 

De P+R Beverwaard is ook onderdeel van het plan, al was het maar omdat de parkeerplaats Noorderhelling aan de Stadionweg verdwijnt. De aan te leggen tramlus bij het Wilhelminaplein moet voor meer ov-capaciteit zorgen.

Jaarlijks wordt bekeken de genomen maatregelen goed werken en of er aanpassingen nodig zijn. Het bereikbaarheidsplan wordt nog in de gemeenteraad van Rotterdam besproken en zal na goedkeuring voor de zomer definitief worden ondertekend.

Nieuwe banen

De plannen rondom Feyenoord City moeten ook meer werkgelegenheid opleveren voor Rotterdammers op Zuid. Zo moeten er bijvoorbeeld 1500 nieuwe banen – waarvan een derde bedoeld voor laag- en ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid – tijdens de bouw en de exploitatie van Feyenoord City komen.

Ook moet in tien jaar tijd gerealiseerd worden dat 15 duizend mensen, jong en oud, wekelijks sporten in Feyenoord City en dat zo’n 1.400 kinderen van honderd scholen, die nu nog niet wekelijks sporten, dat wel gaan doen. Daarnaast moeten er vanaf 2020 structureel vijfhonderd stageplaatsen komen, die worden erkend door opleidingen.

Voor de gemeente Rotterdam is de inzet van Feyenoord voor Zuid een voorwaarde geweest om mee te werken aan Feyenoord City.

Bron: Rijnmond.nl